Aktuelno

ŠEF GRADILIŠTA

(10 izvršilaca u Beogradu)

Ako imate želju i posvećenost ka profesionalnom razvoju i ispunjavate gore navedene uslove, molimo vas da nam svoju radnu biografiju dostavite do 22.09.2017.

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

OPIS POSLA:

 • Organizacija gradilišta (trebovanje materijala, alata, opreme, angažovanih radnika, mehanizacije, vozila i prostorna organizacija gradilišta u skladu sa šemom organizacije gradilišta)
 • Raspodela radnih zadataka angažovanih radnika na gradilištu (zaposleni i podizvođači)
 • Praćenje dinamičkog plana izvođenja radova u okviru ugovorenog roka
 • Vođenje građevinskih knjiga, građevinskih dnevnika i druge prateće dokumentacije
 • Kontrola ulaznih računa i situacija podizvođača i ostalih logističkih usluga
 • Izrada izlaznih računa i situacija
 • Izrada i predaja dokumentacije o završenom poslu (zapisnik o primopredaji radova, okončana situacija i drugo)
 • Obavljanje aktivnosti u vezi sa vanrednim stanjima i dopunskim radovima (izveštavanje, zahtevi za izradu ponuda, obilazak gradilišta i dr.)
 • Održavanje kontakta sa nadzornim organima, investitorima i podizvođačima
 • Rad u programu – unošenje radnih sati zaposlenih na gradilištima, unošenje realizacije i utrošaka za izvedene radove i drugo

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Stručna sprema VII stepena građevinske ili tehničke struke
 • Poželjno položen stručni ispit (posedovanje aktivne licence za Odgovornog izvođača radova)
 • Minimum 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (samostalno vođenje objekata)
 • Vozačka dozvola “B” kategorije
 • Rad na računaru – MS Office
 • Razvijene veštine planiranja, organizovanja i upravljanja timom
 • Samostalnost i profesionalnost u radu

TESAR

(2 izvršioca u Beogradu)

Ako imate želju i posvećenost ka profesionalnom razvoju i ispunjavate gore navedene uslove, molimo vas da nam svoju radnu biografiju dostavite do 13.09.2017.

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

OPIS POSLA:

 • Obavljanje poslova izrade oplate šahtova, betoniranja i razupiranja rovova
 • Obavljanje poslova ručne i mašinske obrade drveta
 • Izrađivanje drvenih elemenata i sastavljanje drvenih konstrukcija krovova
 • Izrađivanje, montiranje i demontiranje skela, oplata, platformi, zaštitnih ograda i prilaznih rampi za objekat
 • Postupanje po planovima i crtežima
 • Briga o pravilnom korišćenju sirovina i uštedi materijala, i staranje o ispravnosti sredstava za rad
 • Pravilno i redovno održavanje mašina i alata

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Stručna sprema III stepena
 • Minimum 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Timska orijentisanost

KALKULANT ZA GRAĐEVINSKO ZANATSKE RADOVE

(1 izvršilac u Beogradu)

Ako imate želju i posvećenost ka profesionalnom razvoju i ispunjavate gore navedene uslove, molimo vas da nam svoju radnu biografiju dostavite do 07.09.2017.

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

OPIS POSLA:

 • Priprema baze za kreiranje ponude i stručna podrška za izradu ponuda
 • Izrada kalkulacija (analiza mera; priprema adekvatnih normativa; razjašnjavanje elemenata zahteva sa klijentima; izračunavanje vremena angažovanja, utroška materijala i drugih troškova)
 • Komunikacija sa nabavkom (pribavljanje ponuda za nove materijale i usluge, provera cena i drugo)
 • Podrška Menadžerima prodaje (kalkulacija bazirana na normativima, realizacija plana putovanja)
 • Analiza ostvarenih učinaka na bazi urađenih kalkulacija i izveštaja o realizovanom projektu
 • Predlog izrade novih normativa
 • Stalno praćenje tehnoloških promena i noviteta

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Stručna sprema minimum VI stepena građevinske ili arhitektonske struke
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Napredan nivo poznavanja MS Office (Excel)
 • Vozačka dozvola “B” kategorije
 • Visok nivo profesionalnosti, samostalnosti i odgovornosti
 • Izražene veštine planiranja i organizovanja
Antikorozivna zaštita i peskarenje - piktogram i ilustracija

Sektor antikorozivne zaštite i peskiranje

Deo tima sektora antikorozivna zaštita i peskiranje, trenutno je angažovan na radovima peskiranja i antikorozivne zaštite na železničkom prelazu na pruzi u kopovima termoelektrane Kolubara u Obrenovcu.

Završni radovi u građevinarstvu - ikona i ilustracija

Sektor završni radovi u građevinarstvu

Deo tima sektora završni radovi u građevinarstvu radi na renoviranju bolnice u Užicu.

Završni radovi u građevinarstvu - ikona i ilustracija

Sektor završni radovi u građevinarstvu

Deo tima sektora završni radovi u građevinarstvu radi na renoviranju bolnice u Lazarevcu.