Revitalizacija fasada – stari Generalštab – Beograd

Povlačite vertikalni bar na fotografiji ulevo i udesno da vidite razliku pre i posle radova.
Revitalizacija fasada - zgrada starog Generalštaba BeogradRevitalizacija fasada - zgrada starog Generalštaba Beograd
Revitalizacija fasada - zgrada starog Generalštaba BeogradRevitalizacija fasada - zgrada starog Generalštaba Beograd
Revitalizacija fasada - zgrada starog Generalštaba BeogradRevitalizacija fasada - zgrada starog Generalštaba Beograd
Revitalizacija fasada - zgrada starog Generalštaba BeogradRevitalizacija fasada - zgrada starog Generalštaba Beograd