Karijera

Prijava na oglas za posao

Ime i prezime *

Email adresa *

Broj telefona *

Adresa *

Pozicija *

Očekivana primanja

CV (biografija) *

Potvrđujem da su uneti podaci ispravni *

* obavezno popuniti

Uvek smo u potrazi za kvalitetnim kadrovima. Ukoliko ste ambiciozni, vredni i okrenuti timskom radu, prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima.

Mi pružamo šansu da radite u kompaniji sa tradicijom dugom 65 godina u kojoj vlada porodična atmosfera i u kojoj se trud i rezultati cene.

OGLASI ZA POSAO

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

ELEKTROMONTER MREŽE I POSTROJENJA

5 izvršilaca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Montaža energetskih objekata: trafostanice, nadzemne električne mreže, kablovske podzemne mreže, pojedinačnih delova elektro mreže i priključaka za napajanje objekata električnom energijom
 • Rad na remontu i održavanju energetskih objekata
 • Obavljanje poslova montaže opreme i izrada elektroenergetskog objekta za prenos i distribuciju električne energije
 • Polaganje energetskih kablova sa izradom spojnica

USLOVI:

 • Stručna sprema minimum III stepen elektrotehničke struke
 • Minimum 3 godine radnog isustva na istim ili sličnim poslovima
 • Timska orijentisanost
 • Posvećenost poslu i kompaniji

Prijave na office@jadran-bg.rs ili na telefon 062 492 389.

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Dobre uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

ELEKTROINSTALATER

5 izvršilaca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Postavljanje i održavanje elektro instalacija jake i slabe struje u stambeno-poslovnim objektima, zdravstvenim ustanovama, hotelsko-ugostiteljskim objektima i sl.
 • Kontrola ispravnosti instalacija i merenje svih potrebnih električnih parametara u skladu sa SRPS standardima
 • Pravilno i redovno održavanje mašina i alata
 • Briga o pravilnom korišćenju sirovina i uštedi materijala

USLOVI:

 • Stručna sprema minimum III stepen elektrotehničke struke
 • Sa ili bez radnog isustva na istim ili sličnim poslovima
 • Timska orijentisanost
 • Posvećenost poslu i kompaniji

Prijave na office@jadran-bg.rs ili na telefon 062 492 389.

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Dobre uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

ELEKTROINSTALATER NA OPTICI

10 izvršilaca u Beogradu i Novom Sadu

Rad na povezivanju krajnjeg korisnika na optičku mrežu Telekoma obuhvata: preuzimanje robe iz magacina, postavljanje horizontalnih kanalica u hodniku, postavljanje optičkog vlakna od razvodne optičke kutije na spratu do optičke utičnice u stanu korisnika, postavljenje potrebnih kablova unutar stana, postavljanje ONT i SBT uređaja u stanu.

USLOVI:

 • Stručna sprema minimum III stepen elektrotehničke struke
 • Sa ili bez radnog isustva na istim ili sličnim poslovima
 • Timska orijentisanost
 • Posvećenost poslu i kompaniji

Prijave na office@jadran-bg.rs ili na telefon 062 492 389.

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Dobre uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

ELEKTROINSTALATER

1 izvršilac u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Uvođenje optike u cilju dobijanja usluge (TV+INTERNET+TELEFON) do krajnjih korisnika

Prijave na office@jadran-bg.rs ili na telefon 062 492 389.

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Dobre uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

TEHNIČKA PRIPREMA U ELEKTRO SEKTORU

1 izvršilac u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Prikupljanje podataka i analiza ulaznih parametara za izradu ponude
 • Izrada svih vrsta proračuna prema standardima i normativima
 • Izrada ponuda za različite vrste elektro radova jake i slabe struje
 • Razrada projekta za izvođenje i finalnog projekta izvedenog objekta

USLOVI:

 • SSS ili VSS tehničkog usmerenja elektrotehničke struke
 • Radno iskustvo od minimum 1 godine na istim ili sličnim poslovima
 • Izražene pregovaračke i organizacione veštine
 • Analitičan i sistematičan pristup poslu. Tačnost i preciznost u obavljanju radnih zadataka u jasno definisanim rokovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa i AutoCAD-a
 • Vozačka dozvola B kategorije

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Dobre uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

KALKULANT

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Prikupljanje podataka i analiza ulaznih parametara za izradu ponude
 • Izrada svih vrsta kalkulacija prema standardima i normativima
 • Izrada ponuda za različite vrste građevinskih radova
 • Sagledavanje i vrednovanje rizika tokom analize cena i formiranja ponude
 • Prikupljanje, obrada, analiza i rangiranje ponuda kooperanata i podizvođača
 • Praćenje i kontrolisanje troškova realizacije ugovorenih projekata
 • Ažurno dokumentovanje poslovanja i redovno izveštavanje o stepenu pripremljenosti ponuda i eventualnim problemima u radu
 • Izrada dnevnih, mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja za potrebe praćenja rezultata poslovanja

USLOVI:

 • SSS ili VSS tehničkog usmerenja (prednost imaju kandidati građevinske struke)
 • Radno iskustvo od minimum 1 godine na istim ili sličnim poslovima
 • Izražene pregovaračke i organizacione veštine
 • Analitičan i sistematičan pristup poslu. Tačnost i preciznost u obavljanju radnih zadataka u jasno definisanim rokovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa i AutoCAD-a
 • Vozačka dozvola B kategorije

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Dobre uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER/ARHITEKTA

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Preuzimanje dodeljenog ugovora i projektne dokumentacije
 • Izrada dinamičkog plana izvođenja radova sa pripadajućim resursima
 • Vođenje građevinskog dnevnika, obračunskih listova građevinske knjige, knjige inspekcije
 • Kontrola kvaliteta i dinamike izvođenja radova
 • Nadzor nad dinamikom i kvalitetom angažovanih kooperanata
 • Kontrola prihoda i rashoda nad dodeljenim ugovorom

USLOVI:

 • Položen stručni ispit
 • Posedovanje licence odgovornog izvođača radova 400, 410 ili 411
 • Iskustvo u izvođenju završno zanatskih radova
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Rad na računaru
 • Poznavanje zakonskih i podzakonskih akata u oblasti građevinarstva
 • Samoinicijativa u donošenju odluka

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Fer uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja