Karijera

Prijava na oglas za posao

Ime i prezime *

Email adresa *

Broj telefona *

Adresa *

Pozicija *

Očekivana primanja

CV (biografija) *

Potvrđujem da su uneti podaci ispravni *

* obavezno popuniti

Uvek smo u potrazi za kvalitetnim kadrovima. Ukoliko ste ambiciozni, vredni i okrenuti timskom radu, prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima.

Mi pružamo šansu da radite u kompaniji sa tradicijom dugom 65 godina u kojoj vlada porodična atmosfera i u kojoj se trud i rezultati cene.

AKTUELNI OGLASI ZA POSAO

KONKURS

TEHNIČKI DIREKTOR OPERATIVE

USLOVI

 • VII stepen stručne spreme građevinskog smera
 • Minimum 5 godina iskustva na istim ili sličnim rukovodećim pozicijama, uz 10 godina iskustva u planiranju, budžetiranju, organizaciji građevinske operative i upravljanju projektima
 • Dobro poznavanje principa ekonomije i prava, znanja iz strategijskog i operativnog menadžmenta i korporativnog upravljanja
 • Iskustvo u postavljanju ciljeva, upravljanju učincima i razvoju zaposlenih
 • Odlično poznavanje rada na računaru i napredno poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Visok nivo organizacionih sposobnosti
 • Timska orijentisanost, samostalnost u radu i sposobnost da odredi prioritete, donese odluke i sprovede ih
 • Sposobnost efikasnog rešavanja problema i snalaženje pod pritiskom
 • Izražene komunikacione sposobnosti
 • Lider i integrator – građenje poverenja i partnerskih odnosa u poslovanju sa članovima tima, zaposlenima, podizvođačima i spoljnim saradnicima
 • Sposobnost da inicira i motiviše druge da daju svoj maksimum, usvoje, primenjuju pozitivnu praksu i procedure i daju predloge za unapređenje

OPIS POSLA:

 • Planira, nadgleda i usmerava rad svih tehničkih sektora u skladu sa postavljenim ciljevima društva, poslovnom politikom i odlukama rukovodstva, kao i zakonskim propisima
 • Odgovoran je za povećanje operativne efikasnosti uz maksimizaciju finansijskog i operativnog učinka
 • Učestvuje u definisanju ciljeva i periodičnih planova društva,kao i strategijama za njihovo postizanje
 • Predlaže operativne planove i budžet tehničkih sektora koji su usklađeni sa kratkoročnim i dugoročnim ciljevima i planovima društva
 • Vrši odabir tehnologije za izvođenje radova, izbor podizvođača i dobavljača
 • Rukovodi internom preraspodelom svih resursa unutar sektora ili između projekata
 • Obavlja godišnje i polugodišnje razgovore sa neposredno podređenim saradnicima i rukovodiocima projekata
 • Učestvuje u definisanju i sprovodi standarde rada i normi za pojedine procese, predlaže kriterijume i metode za merenje učinka, za stimulaciju i sankcionisanje zaposlenih na pozicijama iz tehničke operative
 • Brine o poštovanju ugovornih obaveza, kvalitetu izvršenih radova i reputaciji kompanije
 • Održava dobre poslovne odnose i aktivno učestvuje u potrazi za novim dobavljačima i podizvođačima
 • Stvara uslove i radi na unapređenju znanja, veština, korporativne klime, kulture, radne discipline i etike zaposlenih

Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju i propratno pismo mogu poslati na office@jadran-bg.rs

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

ŠEF GRADILIŠTA

1 izvršilac

OPIS POSLA:

 • Organizacija gradilišta (trebovanje materijala, alata, opreme, angažovanih radnika, mehanizacije, vozila i prostorna organizacija gradilišta u skladu sa šemom organizacije gradilišta);
 • Raspodela radnih zadataka angažovanih radnika na gradilištu (zaposleni i podizvođači);
 • Praćenje dinamičkog plana izvođenja radova;
 • Vođenje građevinskih knjiga, građevinskih dnevnika i druge prateće dokumentacije;
 • Kontrola ulaznih računa i situacija podizvođača i ostalih logističkih usluga;
 • Izrada izlaznih računa i situacija;
 • Izrada i predaja dokumentacije o završenom poslu;
 • Obavljanje aktivnosti u vezi sa vanrednim stanjima i dopunskim radovima (izveštavanje, zahtevi za izradu ponuda, obilazak gradilišta i dr.);
 • Održavanje kontakta sa nadzornim organima, investitorima i podizvođačima;
 • Rad u programu – unošenje radnih sati zaposlenih na gradilištima, unošenje realizacije i utrošaka za izvedene radove;
 • Evidentiranje utrošenih resursa

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Stručna sprema -VI ili VII stepen građevinske struke;
 • Poželjno položen stručni ispit (posedovanje aktivne licence za Odgovornog izvođača radova);
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (samostalno vođenje objekata);
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Rad na računaru – MS Office;
 • Razvijene veštine planiranja, organizovanja i upravljanja timom;
 • Samostalnost i profesionalnost u radu.

Ako imate želju i posvećenost ka profesionalnom razvoju i ispunjavate gore navedene uslove, molimo vas da nam svoju radnu biografiju dostavite do 22.05.2018. godine. Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Fer uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

PROJEKTANT U SEKTORU ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Izrada svih vrsta projekata elektroenergetskih instalacija i elektromotornog pogona komercijalnih, rezidencijalnih, javnih i industrijskih objekata.
 • Izrada svih vrsta proračuna prema standardima i normativima
 • Izrada ponuda za različite vrste elektro radova jake i slabe struje
 • Razrada projekta za izvođenje i finalnog projekta izvedenog objekta

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Diplomirani inženjer elektrotehnike
 • Radno iskustvo od minimum 1 godine na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje procesa i metodologije izrade tehničke dokumentacije i metodologije izvodjenja radova
 • Analitičan i sistematičan pristup poslu. Tačnost i preciznost u obavljanju radnih zadataka u jasno definisanim rokovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa, AutoCAD-a DIALux-a
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Visok nivo znanja engelskog jezika
 • Licenca odgovornog projektanta 350 je prednost pri izboru kandidata

Rok za konkurisanje do 29.03.2019.

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju
 • Redovna i stimulativna lična primanja
 • Mogućnost napredovanja i daljeg usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

ŠEF GRADILIŠTA ZA ELEKTRO RADOVE

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Preuzimanje dodeljenog ugovora i projektne dokumentacije
 • Izrada dinamičkog plana izvođenja radova sa pripadajućim resursima
 • Vođenje građevinskog dnevnika, obračunskih listova građevinske knjige, knjige inspekcije
 • Kontrola kvaliteta i dinamike izvođenja radova
 • Nadzor nad dinamikom i kvalitetom angažovanih kooperanata
 • Kontrola prihoda i rashoda nad dodeljenim ugovorom

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Iskustvo u izvođenju elektro radova jake i slabe struje
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Rad na računaru
 • Poznavanje zakonskih i podzakonskih akata u oblasti elektrotehnike
 • Samoinicijativa u donošenju odluka

Rok za konkurisanje do 29.03.2019.

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju
 • Redovna i stimulativna lična primanja
 • Mogućnost napredovanja i daljeg usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

ELEKTROINSTALATER

1 izvršilac u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Uvođenje optike u cilju dobijanja usluge (TV+INTERNET+TELEFON) do krajnjih korisnika

Prijave na office@jadran-bg.rs ili na telefon 062 492 389.

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Dobre uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

KALKULANT

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Prikupljanje podataka i analiza ulaznih parametara za izradu ponude
 • Izrada svih vrsta kalkulacija prema standardima i normativima
 • Izrada ponuda za različite vrste građevinskih radova
 • Sagledavanje i vrednovanje rizika tokom analize cena i formiranja ponude
 • Prikupljanje, obrada, analiza i rangiranje ponuda kooperanata i podizvođača
 • Praćenje i kontrolisanje troškova realizacije ugovorenih projekata
 • Ažurno dokumentovanje poslovanja i redovno izveštavanje o stepenu pripremljenosti ponuda i eventualnim problemima u radu
 • Izrada dnevnih, mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja za potrebe praćenja rezultata poslovanja

USLOVI:

 • SSS ili VSS tehničkog usmerenja (prednost imaju kandidati građevinske struke)
 • Radno iskustvo od minimum 1 godine na istim ili sličnim poslovima
 • Izražene pregovaračke i organizacione veštine
 • Analitičan i sistematičan pristup poslu. Tačnost i preciznost u obavljanju radnih zadataka u jasno definisanim rokovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa i AutoCAD-a
 • Vozačka dozvola B kategorije

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Dobre uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER/ARHITEKTA

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Preuzimanje dodeljenog ugovora i projektne dokumentacije
 • Izrada dinamičkog plana izvođenja radova sa pripadajućim resursima
 • Vođenje građevinskog dnevnika, obračunskih listova građevinske knjige, knjige inspekcije
 • Kontrola kvaliteta i dinamike izvođenja radova
 • Nadzor nad dinamikom i kvalitetom angažovanih kooperanata
 • Kontrola prihoda i rashoda nad dodeljenim ugovorom

USLOVI:

 • Položen stručni ispit
 • Posedovanje licence odgovornog izvođača radova 400, 410 ili 411
 • Iskustvo u izvođenju završno zanatskih radova
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Rad na računaru
 • Poznavanje zakonskih i podzakonskih akata u oblasti građevinarstva
 • Samoinicijativa u donošenju odluka

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Fer uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja