Karijera

AKTUELNI OGLASI ZA POSAO

KONKURS

DIPLOMIRANI MAŠINSKI INŽENJER

OPIS POSLA:

 • Izvođenje mašinskih instalacija prema Zakonu o planiranju i izgradnji objekata
 • Prikupljanje ponuda podizvođača i dobavljača i ugovaranje radova sa podizvođačima
 • Priprema tenderske dokumentacije, ponuda i učestvovanje u nadmetanju i oceni ponuda
 • Pregled tehničke dokumentacije i predlaganje optimizacije tehničkih rešenja;
 • Praćenje izvođenja i realizacije projekata
 • Organizovanje i rukovođenje radovima na projektu
 • Definisanje i praćenje dinamike izvođenja
 • Izrada privremenih situacija, kao i izrada okončane situacije za izvedene radove na objektu
 • Izvršavanje drugih zadataka dodeljenih od strane neposrednog rukovodioca

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • VII stepen stručne spreme – diplomirani inženjer mašinstva
 • Minimum dve godine iskustva na izgradnji objekata
 • Poznavanje propisa vezanih za izgradnju
 • Pisane i verbalne komunikacijske veštine, rad u timu
 • Licenca 430 Odgovornog izvođača radova (nije obavezan uslov)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Dobro poznavanje engleskog jezika

KONKURS

PROJEKT MENADŽER U GRAĐEVINI

OPIS POSLA:

 • Obavezno detaljno upoznavanje sa ugovorom i dostavljenim projektom za određeno gradilište
 • Odgovornost za celokupno rukovođenje projektom i realizacije zadate dinamike izvođenja radova
 • Briga o obezbeđenju gradilišta svim potrebnim resursima (radnom snagom, materijalom, mehanizacijom…)
 • Organizacija izvođenja radova i sačinjavanje izveštaja u toku radova
 • Kontrola kvaliteta izvedenih radova, materijala koji se ugrađuje, rada i discipline na gradilištu
 • Organizacija i kontrola izrade situacija i obračuna radova
 • Vođenje gradilišne dokumentacije (građevinske knjige i građevinskog dnevnika)
 • Organizacija, praćenje i kontrola rada podizvođača/kooperanata, kako kvaliteta, tako i dinamike
 • Komunikacija i korespondencija sa investitorom/stručnim nadzorom investitora
 • Ispunjenje svih zahteva ugovora po pitanju obima troškova, poštovanja rokova, kvaliteta i bezbednosti
 • Odobravanje sve dokumentacije-komercijalne, administrativne ili tehničke
 • Kontrola primene mera BZR na gradilištu

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Diplomirani građevinski inženjer
 • Minimum pet godina iskustva u struci
 • Posedovanje licence odgovornog izvođača radova
 • Napredno poznavanje rada na računaru MS Office, AutoCAD, MS Project
 • Aktivan vozač

KONKURS

ŠEF GRADILIŠTA

OPIS POSLA:

 • Organizacija gradilišta (trebovanje materijala, alata, opreme, angažovanih radnika, mehanizacije, vozila i prostorna organizacija gradilišta u skladu sa šemom organizacije gradilišta)
 • Raspodela radnih zadataka angažovanih radnika na gradilištu (zaposleni i podizvođači)
 • Praćenje dinamičkog plana izvođenja radova
 • Vođenje građevinskih knjiga, građevinskih dnevnika i druge prateće dokumentacije
 • Kontrola ulaznih računa i situacija podizvođača i ostalih logističkih usluga
 • Učestvovanje u izradi izlaznih računa i situacija
 • Izrada i predaja dokumentacije o završenom poslu
 • Održavanje kontakta sa nadzornim organima, investitorima i podizvođačima
 • Rad u programu – unošenje radnih sati zaposlenih na gradilištima, unošenje realizacije i utrošaka za izvedene radove
 • Evidentiranje utrošenih resursa
 • Aktivno prisustvo na gradilištu

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Stručna sprema – VI ili VII stepen građevinske struke
 • Najmanje pet godina radnog iskustva na istim poslovima (samostalno vođenje projekata)
 • Aktivan vozač
 • Rad na računaru – MS Office
 • Razvijene veštine planiranja, organizovanja i upravljanja timom
 • Samostalnost i profesionalnost u radu

KONKURS

REFERENT TEHNIČKE PRIPREME ZA ELEKTROMONTAŽNE RADOVE

OPIS POSLA:

 • Prikupljanje podataka i analiza ulaznih parametara za izradu ponude
 • Izrada svih vrsta proračuna prema standardima i normativima
 • Izrada ponuda za različite vrste elektro radova jake i slabe struje
 • Razrada projekta za izvođenje i finalnog projekta izvedenog objekta

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • SSS ili VSS tehničkog usmerenja elektrotehničke struke
 • Radno iskustvo od minimum 1 godine na istim ili sličnim poslovima
 • Izražene pregovaračke i organizacione veštine
 • Analitičan i sistematičan pristup poslu. Tačnost i preciznost u obavljanju radnih zadataka u jasno definisanim rokovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa i AutoCAD-a
 • Vozačka dozvola B kategorije

KONKURS

DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER

više izvršilaca

OPIS POSLA:

 • Praćenje kompletnih procesa i aktivnosti na projektima
 • Detaljno upoznavanje sa ugovorom i dostavljenim projektom za određeno gradilište
 • Organizacija gradilišta
 • Komunikacija sa investitorima i nadzornim organima
 • Briga o obezbeđenju gradilišta svim potrebnim resursima (radnom snagom, materijalom, mehanizacijom…)
 • Organizacija, praćenje i kontrola rada podizvođača
 • Ispunjenje svih zahteva ugovora po pitanju troškova, rokova, kvaliteta i bezbednosti
 • Timski rad, saradnja sa izvršiocima u ostalim sektorima u preduzeću
 • Izveštavanje nadređenih o svim aktivnostima i rezultatima
 • Uredno vođenje gradilišne dokumentacije
 • Redovno vođenje građevinskog dnevnika
 • Priprema obračunskih listova građevinske knjige i situacije
 • Sprovođenje mera BZR prema svim učesnicima na projektu

OSOBINE I KVALIFIKACIJE

 • Stručna sprema – VI ili VII stepen građevinske struke
 • Najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (samostalno vođenje objekata)
 • Aktivan vozač
 • Rad na računaru – MS Office
 • Razvijene veštine planiranja, organizovanja i upravljanja timom
 • Samostalnost i profesionalnost u radu

Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju mogu dostaviti do 31.12.2019. godine. Biće kontaktirani samo oni koji uđu u uži izbor.

KONKURS

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA

USLOVI

 • Diplomirani građevinski inženjer
 • Minimum pet godina iskustva u struci
 • Posedovanje licence odgovornog izvođača radova
 • Napredno poznavanje rada na računaru MS Office, AutoCAD, MS Project
 • Aktivan vozač

OPIS POSLA:

 • Obavezno detaljno upoznavanje sa ugovorom i dostavljenim projektom za određeno gradilište
 • Odgovornost za celokupno rukovođenje projektom i realizacije zadate dinamike izvođenja radova
 • Briga o obezbeđenju gradilišta svim potrebnim resursima (radnom snagom, materijalom, mehanizacijom…)
 • Organizacija izvođenja radova i sačinjavanje izveštaja u toku radova
 • Kontrola kvaliteta izvedenih radova, materijala koji se ugrađuje, rada i discipline na gradilištu
 • Organizacija i kontrola izrade situacija i obračuna radova
 • Vođenje gradilišne dokumentacije (građevinske knjige i građevinskog dnevnika)
 • Organizacija, praćenje i kontrola rada podizvođača/kooperanata, kako kvaliteta, tako i dinamike
 • Komunikacija i korespodencija sa investitorom/stručnim nadzorom investitora
 • Ispunjenje svih zahteva ugovora po pitanju obima troškova, poštovanja rokova, kvaliteta i bezbednosti
 • Odobravanje sve dokumentacije-komercijalne, administrativne ili tehničke
 • Kontrola primene mera BZR na gradilištu

KONKURS

ŠEF GRADILIŠTA ZA ELEKTRO RADOVE

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Preuzimanje dodeljenog ugovora i projektne dokumentacije
 • Izrada dinamičkog plana izvođenja radova sa pripadajućim resursima
 • Vođenje građevinskog dnevnika, obračunskih listova građevinske knjige, knjige inspekcije
 • Kontrola kvaliteta i dinamike izvođenja radova
 • Nadzor nad dinamikom i kvalitetom angažovanih kooperanata
 • Kontrola prihoda i rashoda nad dodeljenim ugovorom

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Iskustvo u izvođenju elektro radova jake i slabe struje
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Rad na računaru
 • Poznavanje zakonskih i podzakonskih akata u oblasti elektrotehnike
 • Samoinicijativa u donošenju odluka

Rok za konkurisanje do 29.03.2019.

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijava na oglas za posao

Ime i prezime *

Email adresa *

Broj telefona *

Adresa *

Pozicija *

Očekivana primanja

CV (biografija) *

Izjava *
Saglasna/Saglasan sam da se napred navedeni podaci prikupljaju, obrađuju i čuvaju isključivo zbog potreba mog eventualnog zaposlenja, odnosno radnog angažovanja od strane Jadran doo Beograd sa sedištem u ulici Kornatska broj 2 u Beogradu, matični broj 07032358, u trajanju od tri godine od dana konkurisanja, kao i da me Jadran d.o.o. Beograd može kontaktirati ukoliko se u ovom periodu pojavi slična ili ista pozicija.

Upoznat/a sam sa pravima na pristup, ispravku ili brisanje mojih podataka o ličnosti, pravu na ograničenje obrade, pravu na informaciju o roku obrade, pravu na prigovor, pravu na prenosivost podataka, pravu na opoziv ovog pristanka, pravima u vezi sa automatizovanim donošenjem odluka, uključujući i profilisanje i konačno o pravu da podnesem pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i to da se ovi podaci smatraju Poverljivim-Poslovna tajna, a prikupljaju se na osnovu člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i ovog Pristanka.

* obavezno popuniti

Uvek smo u potrazi za kvalitetnim kadrovima. Ukoliko ste ambiciozni, vredni i okrenuti timskom radu, prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima.

Mi pružamo šansu da radite u kompaniji sa tradicijom dugom 69 godina u kojoj vlada porodična atmosfera i u kojoj se trud i rezultati cene.