Karijera

AKTUELNI OGLASI ZA POSAO

KONKURS

POSLOVOĐA

OPIS POSLA:

 • organizacija procesa izvođenja radova na gradilištu GZP i asistencija šefu gradilišta u vezi sa rukovođenjem zaposlenima
 • neposredna organizacija procesa izvođenja svih vrsta radova GZP na objektu u skladu sa projektnom dokumentacijom
 • sprovođenje dnevnih i nedeljnih zadataka, u dogovoru sa šefom gradilišta
 • obeležavanje objekta, delova objekata i konstrukcije za izvođenje
 • odgovornost za davanje potrebnih elemenata ostalim izvođačima na objektu
 • davanje uputstava i kontrolisanje izvođenja radova prema projektu
 • odgovornost za kvalitet izvedenih radova
 • blagovremeno izveštavanje šefa gradilišta u vezi sa potrebom obezbeđivanja materijala, opreme i alata i vođenje računa o njihovom pravilnom i racionalnom korišćenju
 • pregled i kontrola radnih mesta pre rasporeda radnika u skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu i neposredna odgovornost za poštovanje i primenu ličnih zaštitnih sredstava
 • vođenje evidencije prisutnosti zaposlenih na radu, na zaduženom delu objekta i odgovornost za tačnost u izvođenju radova
 • vođenje računa o održavanju urednosti objekta i pravilnom skladištenju materijala
 • stalno praćenje i primena zakonske regulative u vezi sa radom
 • obaveza pridržavanja mera BZR i PPZ
 • izvršavanje i svih drugih radnih zadataka iz opisanog opsega posla po nalogu neposrednog rukovodioca

USLOVI:

 • IV ili III stepen stručne spreme – tehničke ili druge struke
 • radno iskustvo – tri godine na istim ili sličnim poslovima
 • posebna znanja, veštine i sposobnosti – poznavanje rada na računaru u skladu sa zahtevom radnog mesta, sposobnost za rad na visini i dubini
 • vozačka dozvola B kategorije – postoji česta potreba za terenskim radom i/ili putovanjem
 • vođstvo, orjentisanost ka klijentu, planiranje i organizovanje, posvećenost poslu i društvu, fleksibilnost, efektivno korišćenje informacija

KONKURS

GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA NISKOGRADNJU

OPIS POSLA:

 • Organizacija i rukovođenje izvođenja radova na objektima niskogradnje (trotoari, putevi, šahtovi, trase, iinstalacioni kanali, instalacija javne rasvete i dr.)
 • Obračun građevinskih knjiga i građevinskih dnevnika
 • Praćenje i kontrola ostale dokumentacije neophodne za izvođenje radova
 • Praćenje dinamičkog plana izvođenja radova
 • Kontakt sa nadzorima i projektantima
 • Praćenje ispunjenosti propisanih pravila o merama bezbednosti i zdravlja na radu
 • Izveštavanje o svim aktivnostima i rezultatima

USLOVI:

 • Minimun VII stepen stručne spreme građevinske struke
 • Minimum 3-5 godine radnog iskustva na poslovima niskogradnje
 • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office i Internet)
 • Položen vozački ispit B kategorije (aktivan vozač)

KONKURS

RUKOVODILAC PROJEKTA

OPIS POSLA:

 • Tehnička ekspertiza u tenderskom postupku
 • Detaljna analiza projekta radi planiranja rezultata i procene troškova
 • Izvođenje projekta u skladu sa zakonom i zahtevima klijenata u okviru zadatog obima, budžeta, vremena i kvaliteta
 • Vođenje i organizovanje internog tima sa ciljem postizanja finansijskog rezultata koje je postavilo rukovodstvo
 • Koordinacija internih resursa, dobavljača i podizvođača
 • Vođenje građevinskog tima, obavljanje poslova kontrole na gradilištu i upravljanje svim problemima vezanim za fazu izgradnje
 • Predstavljanje kompanije pred klijentom, nadzorom i drugim zainteresovanim stranama
 • Primenjivanje politike BZR i kontrola kvaliteta projekta
 • Priprema relevantnih izveštaja o projektima po nalogu neposrednog rukovodioca
 • Obezbeđivanje standarda kvaliteta gradnje i upotreba odgovarajućih građevinskih tehnika
 • Analiza, upravljanje rizicima i blagovremeno planiranje kako bi se sprečili problemi
 • Svakodnevno praćenje realizacije u skladu sa detaljnim dinamičkim planom projekta izrađenim u MS Project-u

USLOVI:

 • VII stepen tehničke struke
 • Najmanje 8 godina dokazanog iskustva na terenu i 3 godine na poziciji rukovodioca projekta
 • Iskustvo praćenja celog ciklusa projekta izgradnje, instalacije i puštanjau rad
 • Dostupnost za putovanja
 • Rad na računaru (MS Office, AutoCAD, MS Project)
 • Organizovana, odgovorna, autonomna i ciljno orijentisana osoba

KONKURS

DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER

OPIS POSLA:

 • Praćenje kompletnih procesa i aktivnosti na projektima
 • Detaljno upoznavanje sa ugovorom i dostavljenim projektom za određeno gradilište
 • Komunikacija sa investitorima i nadzornim organima
 • Briga o obezbeđenju gradilišta svim potrebnim resursima (radnom snagom, materijalom, mehanizacijom…)
 • Organizacija, praćenje i kontrola rada podizvođača
 • Ispunjenje svih zahteva ugovora po pitanju troškova, rokova, kvaliteta i bezbednosti
 • Timski rad, saradnja sa izvršiocima u ostalim sektorima u preduzeću
 • Izveštavanje nadređenih o svim aktivnostima i rezultatima
 • Sprovođenje mera BZR prema svim učesnicima na projektu

USLOVI:

 • Stručna sprema – VI ili VII stepen građevinske struke
 • Najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (samostalno vođenje objekata)
 • Aktivan vozač
 • Rad na računaru – MS Office
 • Razvijene veštine planiranja, organizovanja i upravljanja timom
 • Samostalnost i profesionalnost u radu

KONKURS

ŠEF GRADILIŠTA

OPIS POSLA:

 • Organizacija gradilišta (trebovanje materijala, alata, opreme, angažovanih radnika, mehanizacije, vozila i prostorna organizacija gradilišta u skladu sa šemom organizacije gradilišta)
 • Raspodela radnih zadataka angažovanih radnika na gradilištu (zaposleni i podizvođači)
 • Praćenje dinamičkog plana izvođenja radova
 • Vođenje građevinskih knjiga, građevinskih dnevnika i druge prateće dokumentacije
 • Kontrola ulaznih računa i situacija podizvođača i ostalih logističkih usluga
 • Učestvovanje u izradi izlaznih računa i situacija
 • Izrada i predaja dokumentacije o završenom poslu
 • Održavanje kontakta sa nadzornim organima, investitorima i podizvođačima
 • Rad u programu – unošenje radnih sati zaposlenih na gradilištima, unošenje realizacije i utrošaka za izvedene radove
 • Evidentiranje utrošenih resursa
 • Aktivno prisustvo na gradilištu

USLOVI:

 • Stručna sprema – VI ili VII stepen građevinske struke
 • Najmanje pet godina radnog iskustva na istim poslovima (samostalno vođenje projekata)
 • Aktivan vozač
 • Rad na računaru – MS Office
 • Razvijene veštine planiranja, organizovanja i upravljanja timom
 • Samostalnost i profesionalnost u radu

KONKURS

GEOBUŠAČ ISTRAŽNOG BUŠENJA

OPIS POSLA:

 • Radovi na bušenju istražnih bušotina i eksploatacijskih bušotina, uključujući radove pod nadzorom i po nalogu pretpostavljenog rukovodioca
 • Upravljanje radom bušaće garniture-organizacija održavanja i korišćenja ukupnog bušaćeg postrojenja i alata na terenu
 • Pre početka rada pregled i priprema bušaćeg postrojenja i pomoćnih strojeva, ispravnost sigurnosnih uređaja
 • Učestvovanje u ostalim timskim operacijama iz područja procesa bušenja, kao što su mobilizacija i demobilizacija, montaža i demontaža bušećeg postrojenja, montaža i demontaža bušećih šipki na bušeći stroj.
 • Po potrebi obavljanje i ostalih radova na terenu vezanih uz proces izrade bušotina

KONKURS

KALKULANT

OPIS POSLA:

 • Prikupljanje i analiza parametara u procesu izrade ponude
 • Izrada ponuda za različite građevinske radove kao preduslov ugovaranja projekta, a na osnovu ulaznih parametara
 • Izrada svih vrsta kalkulacija prema standardima i normativima
 • Analiza ulaznih i izlaznih parametara, odnosno cena i troškova po pozicijama predviđenih radova
 • Prikupljanje, obrada, analiza i rangiranje ponuda kooperanata i podizvođača
 • Praćenje i kontrolisanje troškova realizacije ugovorenih projekata
 • Ažurno dokumentovanje poslovanja i redovno izveštavanje o stepenu pripremljenosti ponuda i eventualnim problemima u radu
 • Izrada dnevnih, mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja za potrebe praćenja rezultata poslovanja

USLOVI:

 • SSS ili VSS tehničkog usmerenja (prednost imaju kandidati građevinske struke)
 • Radno iskustvo od minumum jedne godine na istim ili sličnim poslovima
 • Izražene pregovaračke i organizacione veštine
 • Analitičan i sistematičan pristup poslu. Tačnost i preciznost u obavljanju radnih zadataka u jasno definisanim rokovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa i AutoCad-a
 • Vozačka dozvola B kategorije

KONKURS

RUKOVALAC GRAĐEVINSKIH MAŠINA

OPIS POSLA:

 • Upravljanje i rukovanje građevinskim mašinama u skladu sa potrebama na gradilištu
 • Pridržavanje i praćenje instrukcija za rad
 • Pravljenje redovnih izveštaja građevinske mašine i dostavljanje šefu gradiliša na potpis
 • Prijavljivanje eventualnih uočenih kvarova na mašini šefu mehanizacije
 • Prijavljivanje eventualnih uočenih električnih kvarova šefu mehanizacije
 • Briga o pravilnom korišćenju sirovina i uštedi materijala i staranje o ispravnosti sredstva za rad
 • Zaduživanje zaštitnih sredstava za rad i odgovornost za njihovu pravilnu primenu, kako je propisano propisima o merama zaštite bezbednosti na radu

USLOVI:

 • IV ili III odgovarajuće struke
 • Minimum tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Sposobnost za rad na visini
 • Vozačka dozvola B i C kategorije
 • Završena obuka i položen stručni ispit za rukovaoca kranom

KONKURS

DOMAR

OPIS POSLA:

 • Obavljanje poslova tekućeg održavanja radnih prostorija
 •  Vodovod:
  • Demontaža i montaža wc šolje, vodokotlića, bojlera, ventila, svih vrsta slavina
  • Zamena svih pratećih cevi i fleksibilnih veza
 • Elektro radovi:
  • Demontaža i montaža sijalica, lustera,neonki,osigurača,prekidača,utikača
  • Povezivanje bojlera i sl.
 • Bravarski radovi:
  • Demontaža i montaža svih vrsta brava, cilindara, automata za vrata
  • Ampasovanje PVC i ALUMINIJUMSKE stolarije (zamena okova, šildova i sl.)
 • Blagovremeno dostavljanje informacije neposrednom rukovodiocu ukoliko samostalno nije u mogućnosti da otkloni problem u kratkom roku sa inicijalnim predlogom daljih koraka za rešenje problema
 • Preporučivanje i primenjivanje propisanih mera zaštite i rad po uputstvima
 • Vođenje evidencije o izvršenim radovima i popravkama
 • Vođenje evidencije o utrošenom potrošnom materijalu
 • Pravilno i redovno održavanje mašina i alata
 • Korišćenje službenog vozila po potrebi
 • Obaveza pridržavanja mera BZR i PPZ
 • Izvršavanje i svih drugih radnih zadataka iz opisanog opsega posla po nalogu neposrednog rukovodioca

USLOVI:

 • IV ili III stepen stručne spreme
 • Tačnost i preciznost u obavljanju zadataka u jasno definisanim rokovima
 • Posvećenost poslu i društvu, timski rad

KONKURS

ŠEF GRADILIŠTA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA

OPIS POSLA:

 • Organizacija i rukovođenje gradilištem
 • Vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige
 • Odgovornost za dobro izvršenje posla u zadatim rokovima, ceni i kvalitetu
 • Praćenje zadatih dinamika, kako za sopstvenu radnu snagu, tako i za kooperante
 • Kontrola kvaliteta rada kooperanata

USLOVI:

 • VII ili VI stepen stručne spreme
 • Radno iskustvo od najmanje pet godina na poslovima koji podrazumevaju neposrednu organizaciju i upravljanje resursima (ljudstvo i oprema)
 • Poželjno posedovanje licence odgovornog izvođača, poznavanje rada na računaru (MS Office, AutoCAD)
 • Vozačka dozvola B kategorije – postoji česta potreba za terenskim radom i/ili putovanjem
 • Psihofizički sposoban za rad u terenskim uslovima
 • Vođstvo, orijentisanost ka klijentu, planiranje i organizovanje, posvećenost poslu i Društvu, fleksibilnost, efektivno korišćenje informacija

Prijava na oglas za posao

  Ime i prezime *

  Email adresa *

  Broj telefona *

  Adresa *

  Pozicija *

  Očekivana primanja

  CV (biografija) *

  Izjava *
  Saglasna/Saglasan sam da se napred navedeni podaci prikupljaju, obrađuju i čuvaju isključivo zbog potreba mog eventualnog zaposlenja, odnosno radnog angažovanja od strane Jadran doo Beograd sa sedištem u ulici Kornatska broj 2 u Beogradu, matični broj 07032358, u trajanju od tri godine od dana konkurisanja, kao i da me Jadran d.o.o. Beograd može kontaktirati ukoliko se u ovom periodu pojavi slična ili ista pozicija.

  Upoznat/a sam sa pravima na pristup, ispravku ili brisanje mojih podataka o ličnosti, pravu na ograničenje obrade, pravu na informaciju o roku obrade, pravu na prigovor, pravu na prenosivost podataka, pravu na opoziv ovog pristanka, pravima u vezi sa automatizovanim donošenjem odluka, uključujući i profilisanje i konačno o pravu da podnesem pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i to da se ovi podaci smatraju Poverljivim-Poslovna tajna, a prikupljaju se na osnovu člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i ovog Pristanka.

  * obavezno popuniti

  Uvek smo u potrazi za kvalitetnim kadrovima. Ukoliko ste ambiciozni, vredni i okrenuti timskom radu, prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima.

  Mi pružamo šansu da radite u kompaniji sa tradicijom dugom 69 godina u kojoj vlada porodična atmosfera i u kojoj se trud i rezultati cene.