Kontakt

Novi logo za aplikacije - Jadran d.o.o.

Jadran d.o.o.

Adresa:

Kornatska 2

11000 Beograd

Telefon:

+381 11 2781 333

Email:

office@jadran-bg.rs

Šifra delatnosti:

4339

Matični broj:

07032358

PIB:

100206540

Tekući račun:

Vojvođanska banka: 355-1022055-36

Banka Intesa: 160-429072-50

Obaveštenje o promeni pravne forme

Donešena je odluka o promeni pravne forme Društva, kojom se menja pravna forma društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Novo poslovno ime Društva glasi:

JADRAN DOO BEOGRAD, ul. Kornatska 2,
MB 07032358, PIB 100206540.

Ime i prezime(obavezno popunite)

Email (obavezno popunite)

Naslov poruke

Tekst poruke