Kontakt

Novi logo za aplikacije - Jadran d.o.o.

Jadran d.o.o.

Adresa:

Kornatska 2,

11000 Beograd,

Srbija

Telefon:

+381 11 2781 333

Obaveštenje o promeni pravne forme

Donešena je odluka o promeni pravne forme Društva, kojom se menja pravna forma društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Novo poslovno ime Društva glasi:

JADRAN DOO BEOGRAD, ul. Kornatska 2,
MB 07032358, PIB 100206540.

Ime i prezime *

Email adresa *

Broj telefona

Naslov poruke *

Tekst poruke *

Potvrđujem da su uneti podaci ispravni *

* obavezno popuniti