Licence i standardi

Licence i standardi Jadran d.o.o.

Jadran d.o.o. je jedno od retkih preduzeća na ovim prostorima koje može da se pohvali da je nosilac svih potrebnih licenci i standarda koji su neophodni za sve oblasti u kojima smo lideri na tržištu a to su: antikorozivna zaštita, peskarenje, protivpožarna zaštita, revitalizacija fasada, održavanje infrastrukturnih objekata i završni radovi u građevinarstvu.

Kao jedan od garanta kvaliteta naše preduzeće je uspešno prošlo evaluaciju kreditne kuće Coface. Na osnovu toga nam je izdat web sertifikat Excellent SME Serbia.

Jadran d.o.o. - Excellent certificate

Simbol akreditacije

ATC 08-005

Akreditovano Sertifikaciono Telo

SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Znak Sertifikacije

StandCert

Sertifikovani Sistemi Menadžmenta

QS 0365 ISO 9001

ES 0133 ISO 14001

IS 0014 ISO 27001

EnMS 0003 ISO 50001

EH 0081 OHSAS 18001

Znak sertifikacije i simbol akreditacije - Jadran d.o.o.

ISO standardi – SRPS / ISO

Posedujemo sledeće SRPS ISO licence i sertifikate:

 

SRPS ISO 9001:2008

SRPS ISO 14001:2005

Sertifikat SRPS ISO 9001-2008 i SRPS ISO 14001-2005

ISO standardi – SRPS / ISO

Posedujemo sledeće SRPS ISO-IEC i EN ISO licence i sertifikate:

 

SRPS ISO-IEC 27001:2017

EN ISO 50001:2012

Sertifikat SRPS ISO-IEC 27001-2017 i EN ISO 50001-2012

ISO standardi – SRPS / OHSAS

Posedujemo sledeće SRPS OHSAS licence i sertifikate:

 

SRPS OHSAS 18001:2008

Sertifikat SRPS OHSAS 18001-2008