Menadžment

Maja Mikić

Direktor kompanije i Sektora finansija i opštih pravnih poslova

Rade Kostić

Izvršni direktor za razvoj poslovanja

Predrag Krstev

Direktor prodaje

Nenad Stanojević

Pomoćnik direktora za kontrolu procesa

Rukovodioci sektora i službi

Sanja Pauković

Tehnička priprema

Igor Ilić

Antikorozivna zaštita

Dragan Radičević

Elektromontažni radovi

Nikola Obradović

Seča rastinja

Vladimir Krstić

Okvirni sporazumi

Svetozar Marjanović

Kalkulacije

Nenad Kovačević

Nabavka

Miloš Kilibarda

Mehanizacija

Puno ime kompanije:

Društvo za završne radove u građevinarstvu, antikorozivnu zaštitu, spoljnu i unutrašnju trgovinu JADRAN DOO BEOGRAD

 

Skraćeno ime:
Jadran d.o.o. Beograd

 

Sedište: Kornatska 2

 

Šifra delatnosti: 4339

 

Matični broj: 07032358

 

PIB: 100206540