Menadžment

Nikola Malbaša

Direktor kompanije

Stevan Panić

Zamenik direktora

Renata Milić Radujko

Direktor finansija

Predrag Krstev

Direktor prodaje

Rukovodioci sektora i službi

Vladimir Tolimir

Građevinsko-zanatski radovi

Igor Ilić

Antikorozivna zaštita

Nikola Obradović

Seča rastinja

Vladimir Krstić

Okvirni sporazumi

Svetozar Marjanović

Kalkulacije

Dragan Radičević

Elektromontažni radovi

Miloš Kilibarda

Mehanizacija

Puno ime kompanije:

Društvo za završne radove u građevinarstvu, antikorozivnu zaštitu, spoljnu i unutrašnju trgovinu JADRAN DOO BEOGRAD

 

Skraćeno ime:
Jadran d.o.o. Beograd

 

Sedište: Kornatska 2

 

Šifra delatnosti: 4339

 

Matični broj: 07032358

 

PIB: 100206540