Menadžment

Nikola Malbaša

Direktor kompanije

Renata Milić Radujko

Direktor finansija

Nikola Kepčija

Direktor za razvoj

Dragan Mihailović

Tehnički direktor

Snežana Đorđević-Gerun

Direktor logistike

Rukovodioci sektora i službi

Vladimir Tolimir

Građevinsko-zanatski radovi

Igor Ilić

Antikorozivna zaštita

Slobodan Obrenović

Seča rastinja

Vladimir Krstić

Okvirni sporazumi

Ksenija Stojković

Tehnička priprema

Emir Omanović

Menadžer integrisanih sistema

Ivan Stojanović

Elektromontažni radovi

Miloš Kilibarda

Mehanizacija

Puno ime kompanije:

Društvo za završne radove u građevinarstvu, antikorozivnu zaštitu, spoljnu i unutrašnju trgovinu JADRAN DOO BEOGRAD

 

Skraćeno ime:
Jadran d.o.o. Beograd

 

Sedište: Kornatska 2

 

Šifra delatnosti: 4339

 

Matični broj: 07032358

 

PIB: 100206540