Peskarenje Metala – Termoelektrana Kolubara

Peskarenje - Termoelektrana Nikola Tesla TENT - antikorozivna zaštita, peskiranje

TE Nikola Tesla Obrenovac – antikorozivna zaštita, peskiranje