AKZ – TE Nikola Tesla – Ušće

Antikorozivna i protivpožarna zaštita premazima na mašinskim metalnim konstrukcijama.
  • TE Nikola Tesla - antikorozivna zaštita i peskarenje
  • TE Nikola Tesla - antikorozivna zaštita i peskarenje
  • TE Nikola Tesla - antikorozivna zaštita i peskarenje
  • TE Nikola Tesla - antikorozivna zaštita i peskarenje

Peskarenje, protivpožarna i antikorozivna zaštita premazima na metalnim mašinskim konstrukcijama u termoelektrani „Nikola Tesla“ – Ušće 1.

Сектор
Realizovani projekti