Rekonstrukcija i energetsko unapređenje – Dom zdravlja Mladenovac

  • Rekonstrukcija DZ Mladenovac - Jadran doo Beograd 2
  • Rekonstrukcija DZ Mladenovac - Jadran doo Beograd 3
  • Rekonstrukcija DZ Mladenovac - Jadran doo Beograd

U toku je rekonstrukcija Doma zdravlja Mladenovac koja obuhvata radove na sva tri objekta. Naša kompanija izvodiće tokom narednih 210 dana sledeće radove:

  • Sanacija krova
  • Sanacija podova
  • Sanacija mokrih čvorova
  • Zamena stolarije
  • Zamena vodovodnih instalacija
  • Radovi na fasadi i poboljšanje energetske efikasnosti
Сектор
Projekti u toku