Antikorozivna zaštita dalekovoda

Antikorozivna zaštita dalekovoda

Kompanija Jadran radi antikorozivnu zaštitu dalekovoda još od početka sedamdesetih godina prošlog veka. Imamo dakle iskustvo, opremu, tehnologiju i stručne radnike obučene za rad na visini.

Naši stručnjaci rade antikorozivnu zaštitu novih dalekovoda koji su prethodno pocinkovani. Sa nanošenjem premaza formira se takozvani dupleks sistem sa ciljem da se vek trajanja produži i do 20 godina. Na nove dalekovode prvo nanosimo osnovni premaz na bazi epoksida, dok je završni sloj od vinil akrilnih boja.

Naravno, radimo i antikorozivnu zaštitu stubova koji su godinama u eksploataciju. U takvim slučajevima tehnologija rada je sledeća: prvo se radi mehaničko čišćenje ručnim alatom do stepena St2, a u skladu sa SPRS EM ISO 8501-3. Zatim se nanosi sredstvo za pasiviziranje rđe, a onda se nanosi jedan osnovni premaz na bazi epoksida i jedan završni na bazi vinil akrilnih boja.

Antikorozivna zaštita dalekovoda