Antikorozivna Zaštita (AKZ)

Šta je antikorozivna zaštita (AKZ)?

Kvalitetna antikorozivna zaštita jedan je od osnovnih preduslova za obezbeđivanje dugotrajnosti materijala i konstrukcija. Iz ovog razloga, Jadran d.o.o. u svom poslovanju posebnu pažnju posvećuje upravo antikorozivnoj zaštiti objekata na kojima sprovodi radove. Radimo antikorozivnu zaštitu svih vrsta konstrukcija, instalacija i oprema. Proces antikorozivne zaštite sastoji se iz pripreme površine (peskarenje), zaštite metalizacijom i zaštite premaznim sredstvima. U okviru antikorozivne zaštite radimo i protivpožarnu zaštitu, koja podrazumeva zaštitu čelika, zaštitu kablova, kao i zaštitu drveta i plastike. U okviru svog programa antikorozivne zaštite obavljamo i zaštitu i sanaciju betonskih površina od erozije i korozije. U ovom segmentu bavimo se zaštitom zidova i tavanica u privrednim i javnim objektima, raznim vrstama rezervoara, plivačkih bazena i betonskih silosa.

akz 250x250

Antikorozivna zaštita se sastoji iz:

Pripreme površine

Da bi se antikorozivna zaštita adekvatno izvršila, neophodno je prethodno dobro pripremiti i očistiti površinu na kojoj se radi. Jadran d.o.o. pripremu površine izvodi različitim mehaničkim i hemijskim postupcima.

Zaštita metalizacijom

U procesu antikorozivne zaštite metalnim prevlakama, kompanija Jadran d.o.o. koristi materijale koji su najbolje prilagođeni površini koja se štiti, odnosno cink, aluminijum, olovo, nikl ili bakar.

Zaštita premaznim sredstvima

Za antikorozivnu zaštitu premaznim sredstvima može se reći da je specijalnost kompanije Jadran d.o.o., jer u ovom domenu raspolažemo stručnošću i opremljenošću kakvom se ne može pohvaliti gotovo nijedna druga fi rma u Srbiji.

akz slider

Protivpožarna zaštita

Zaštita čelika

Protivpožarnu zaštitu čelika obavljamo nanošenjem vrhunskih protivpožarnih premaza zahvaljujući čemu sve vrste čeličnih konstrukcija mogu biti uspešno zaštićene od posledica požara.

Zaštita kablova

Jadran d.o.o. zaštitu kablova i kablovskih snopova sprovodi nanošenjem specijalnih protivpožarnih prevlaka, koje pri pojavi požara usporavaju razaranje kablovskog plašta i tako omogućavaju produženje funkcionalnosti kabla.

Zaštita drveta i plastike

Kompanija Jadran d.o.o. stručna je i za protivpožarnu zaštitu drvenih konstrukcija i plastičnih materijala u svim vrstama objekata.

Zaštita i sanacija betonskih površina od erozije i korozije

U ovom segmentu bavimo se zaštitom zidova i tavanica u privrednim i javnim objektima, raznim vrstama rezervoara, plivačkih bazena i betonskih silosa.

Reference

  • Hidroelektrana „Đerdap I“: Antikorozivna zaštita dizalica, revitalizacija agregata i opreme postrojenja
  • Javno preduzeće „Elektromreže Srbija“: Antikorozivna zaštita dalekovoda
  • IDC d.o.o. Kompresorska stanica Porodin Velika Plana: Antikorozivna zaštita metalnih konstrukcija, rezervoara i nadzemnog dela cevovoda
  • Rafinerija nafte Pančevo: Antikorozivna zaštita sfernih rezervoara
  • China Railway International: Reparacija stubova kontaktne mreže
  • Javno preduzeće „Putevi Beograda“: Peskaranje i antikorozivna zaštita podvožnjaka i pešačkih pasarela
  • Hidroelektrana ,,Mali Zvornik”: Oprema za potrebe revitalizacije
  • DM Mont: Antikorozivna zaštita nadzemnog dela cevovoda – Horgoš
  • Termoelektrana ,,Nikola Tesla”: Peskarenje i antikorozivna zaštita železničkog mosta
  • Javno preduzeće ,,Srbijagas”: Antikorozivna zaštita gasnih stanica