Klimatizacija i ventilacija

Klimatizacija

Za optimalan proces korišćenja prostora u objektu, veoma je bitan kvalitet vazduha i njegova temperatura. Dobar kvalitet vazduha se obezbeđuje njegovim prečišćavanjem i ventilacijom, što se postiže različitim filterima koji zavise od tipa nečistoća. Za stambene jedinice propisana temperatura iznosi oko 20°C , dok se za proizvodne ili druge prostore može razlikovati. Za većinu prostora postoji zahtevana temperatura koja ne sme preći propisanu granicu.

Ventilacija

Projektovanje sistema ventilacije mora zadovoljiti zahteve u oblastima ekološke, zdravstvene i protivpožarne zaštite. Sistemi ventilacije i klimatizacije su deo širokog asortimana naše ponude, shodno potrebama objekta, njegovoj nameni, konstrukciji ili gabaritu, kao i funkciji, vršimo ugradnju, osposobljavanje, puštanje u rad ovih sistema, instalacija i opreme. Ujedno nudimo projektantska rešenja, sistema, shodno tipu i nameni objekta, bilo da je ugostiteljski, poslovni, trgovinski, javni, industrijski, sportsko rekreativni, stambeni, pomoćni stambeni objekat u pitanju.

Klimatizacija i ventilacija icon