Kontakt

logo wow

Jadran d.o.o.

Adresa:

Kornatska 2,

11000 Beograd,

Srbija

Telefon:

+381 11 2781 333

Email:

office@jadran-bg.rs

Obaveštenje o promeni pravne forme

Donešena je odluka o promeni pravne forme Društva, kojom se menja pravna forma društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Novo poslovno ime Društva glasi:

JADRAN DOO BEOGRAD, ul. Kornatska 2,
MB 07032358, PIB 100206540.

  Ime i prezime *

  Email adresa *

  Broj telefona

  Naslov poruke *

  Tekst poruke *

  Potvrđujem da su uneti podaci ispravni *

  * obavezno popuniti