Licence i standardi

Jadran d.o.o. je jedno od retkih preduzeća na ovim prostorima koje može da se pohvali da je nosilac svih potrebnih licenci i standarda koji su neophodni za sve oblasti u kojima smo lideri na tržištu a to su: antikorozivna zaštita, peskarenje, protivpožarna zaštita, revitalizacija fasada, održavanje infrastrukturnih objekata i završni radovi u građevinarstvu.

Kao jedan od garanta kvaliteta naše preduzeće je uspešno prošlo evaluaciju kreditne kuće Coface. Na osnovu toga nam je izdat web sertifikat Excellent SME Serbia.

Simbol akreditacije

ATC 08-005

Akreditovano Sertifikaciono Telo

SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Znak Sertifikacije

StandCert

Sertifikovani Sistemi Menadžmenta

QS 0365 ISO 9001

ES 0133 ISO 14001

IS 0014 ISO 27001

EnMS 0003 ISO 50001

EH 0081 OHSAS 18001

Znak sertifikacije i simbol akreditacije - Jadran d.o.o.

ISO standardi

SRPS / ISO

Posedujemo sledeće SRPS ISO licence i sertifikate:

 

SRPS ISO 9001:2015

SRPS ISO 14001:2015

Sertifikat SRPS ISO 9001-2015 i SRPS ISO 14001-2015

ISO standardi

SRPS / ISO

Posedujemo sledeće SRPS ISO-IEC i EN ISO licence i sertifikate:

 

SRPS ISO-IEC 27001:2017

EN ISO 50001:2012

Sertifikat SRPS ISO-IEC 27001- i EN ISO 50001

ISO standardi

SRPS / OHSAS

Posedujemo sledeće SRPS OHSAS licence i sertifikate:

 

SRPS OHSAS 18001:2008

Sertifikat SRPS OHSAS 18001-2008 - Jadran doo

ISO standardi

ISO / IEC

Posedujemo sledeće ICC licence i sertifikate:

 

GCI ISO 37001
ICC ISO/IEC 17021-1

Sertifikat GCI ICC 37001 - Jadran d.o.o. Beograd

Licence Inženjerske komore Srbije odgovornih izvođača

400

OBJEKATA VISOKOGRADNJE I UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

410

GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA

414

HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA I INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

430

TERMOTEHNIKE, TERMOENERGETIKE, PROCESNE I GASNE TEHNIKE

474

UREĐENJA I OZELENJAVANJA SLOBODNIH POVRŠINA

475

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA NA IZGRADNJI TEHNOLOŠKIH POSTROJENJA

381

ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA

Licence Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

I090A1

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastraskih parcela i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u listu Svetske kulturne baštine

I090A2

Izvođenje građevinsko-zanatskih radovana objektima u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisa)

I091A1

Izvođenje građevinsko –zanatskih radova na objektima u granicama nacionalnog parka i objektima u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture koji se grade u selima)

I092A2

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova za objekte sa službene potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava stranih država, odnosno kancelarija međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ukoliko je to propisano bilateralni sporazumom

I093A2

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija

I093G1

Izvođenje građevinskih konstrukcija na objektima stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija

I190G1

Izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više