Obaranje visokih stabala

Seča stabala, uklanjanje i sanacija

Naša kompanija odnedavno nudi još jednu uslugu u održavanju zelenih površina. Bezbedno i stručno uklanjamo visoko rizična stabla i drveće.

Kao i u svakom drugom segmentu našeg poslovanja, maksimalnu pažnju posvetili smo pronalaženju sertifikovanih i obučenih ljudi i nabavci odgovarajuće opreme, kako bi ceo posao bio urađen maksimalno bezbedno.

Više puta se u praksi, nažalost pokazalo da seča stabala, naročito u gradskim sredinama može imati katastrofalne posledice po živote i imovinu ljudi. Zato je od neprocenjive važnosti da se ovim poslovima bave obučena lica kako za rad na visini, tako i za rad sa motornim testerama.

Osposobljeni smo za obaranje stabala i na najnepristupačnijim lokacijama, kao što su neposredna blizina strujnih vodova i dalekovoda, zatim plinskih instalacija, kao i u blizini kuća, prosvetnih i zdravstvenih ustanova, komercijalnih objekata…

U zavisnosti od vrste terena za seču rizičnih stabala koristimo kamionske korpe, alpinističku opremu, a po potrebi koristimo i kamionski kran (dizalicu).

Takođe, Jadran izvodi i radove sanacije stabala i formiranja krošnji.