Održavanje objekata i betonskih površina

Održavanje u krugu infrastrukturnih objekata

Periodično održavanje objekata je ključnog značaja za održavanje njihovih estetskih specifičnosti, maksimalne upotrebljivosti i bezbednosti tokom eksploatacije objekta. Objekti se međusobno razlikuju po nameni i načinu održavanja i zbog toga je neophodno da izvođač poslova održavanja poseduje kadar, iskustvo i opremu.

Održavanje fasada i ostalih površina konstrukcije je jedan od segmenata ovih radova veoma važnih za izgled i lice svakog grada. Iako na prvi pogled može da se vidi samo kao estetski problem, neodržavanje posle izvesnog perioda može da bude uzrok oštećenja konstrukcije koje u kasnijim fazama mogu biti i strukturne, pa je bolje delovati preventivno.

Na objektima visokogradnje uočljivi su pored fasade, razni pokrivači, opšivke i zaštitni slojevi na zidovima, krovovima ili drugim spoljnim površinama. Ipak, često je, posebno na objektima niskogradnje, završni sloj objekta beton. Iako to može izgledati kao „nezavršen objekat“, ne ulazeći u analizu izolacionih slojeva i materijala, mnogo je primera kod kojih je to svesno ostavljeno kao estetski momenat i „stil“ (primer: natur beton), što odgovara teoriji konstrukcija koja poznaje beton kao spoljni, završni sloj.

Održavanje objekata i betonskih površina icon

Kada se posle niza godina eksploatacije ovaj sloj isprlja ili ošteti, uzimajući u obzir i da zaštitni sloj betona pokriva i štiti armaturu, jasno je da treba reagovati čim se oštećenje uoči. Naša kompanija se bavi ovakvim sanacijama i u slučaju potrebe, primenom zaštitnih premaza, koje sa rade na osnovu analize stručnjaka, tehnologa.