Adaptacija – Teniski tereni hotela „Trim“ Košutnjak

  • Adaptacija – Teniski tereni hotela Trim Košutnjak - Jadran d.o.o. Beograda
  • Adaptacija – Teniski tereni hotela Trim Košutnjak 2 - Jadran d.o.o. Beograda
  • Adaptacija – Teniski tereni hotela Trim Košutnjak 3 - Jadran d.o.o. Beograda
  • Adaptacija – Teniski tereni hotela Trim Košutnjak 4 - Jadran d.o.o. Beograda

U okviru projekta adaptacije teniskih terena hotela „Trim“ radili su naši timovi iz više sektora. U okviru građevinskih radova izveli smo sledeće radove:

– Bojenje betonskih terena

– Montaža plastičnih stolica na tribine betonskog teniskog terena u 3 reda u bojama zastave Srbije,

– Mobilijar – nabavka i montaža novih klupa i stolova,

– Molersko-farbarski radovi u cafe „Trim“-u

– Pokrivački radovi – zamena kompletnog PVC platna (bokovi i krov) tunela koji spaja kafić i zimski balon,

– Fasaderski radovi – obnova fasade kafića saniranjem oštećenja i bojenjem samoperivom akrilnom fasadnom bojom,

– Bravarski radovi – demontaža postojećeg i montaža novog žičanog pletiva na ogradu svih terena, zamena oštećenih delova čelične konstrukcije ograde

– Limarski radovi – zamena krovnog pokrivača nadstrešnice agregata,

Kolege iz Elektro sektora zamenile su reflektore na svim terenima uz demontažu postojećih i montažu novih uličnih stubova rasvete.

Naš tim iz Sektora antikorozivne zaštite izveo je radove na zaštiti svih čeličnih konstrukcija u okviru kompleksa (konstrukcija ograde, visoki i niski stubovi rasvete terena, konstrukcija nadstrešnica).

Category
Realizovani projekti