AKZ rezervoara – Rafinerija nafte Pančevo

  • AKZ rezervoara – Rafinerija nafte Pančevo - Jadran d.o.o. Beograd
  • AKZ rezervoara – Rafinerija nafte Pančevo - Jadran d.o.o. Beograd
  • AKZ rezervoara – Rafinerija nafte Pančevo - Jadran d.o.o. Beograd

U okviru projekta Inženering, nabavka i izgradnja sfernih rezervoara za potrebe izgradnje postrojenja za duboku preradu nafte u Rafineriji Pančevo naši stručnjaci obavili su antikorozivnu zaštitu tri sferna rezervoara.

U ovom poslu Jadran je bio podizvođač, a sve radove u postrojenju za odloženo koksovanje Rafinerije smo završili u dogovorenom roku.

Category
Realizovani projekti