Antikorozivna zaštita Arilje

 • Antikorozivna zastita Arilje
 • Antikorozivna zastita Arilje 2
 • Antikorozivna zastita Arilje 3
 • Antikorozivna zastita Arilje 4
 • Antikorozivna zastita Arilje 5

Za Hidrotehniku Arilje naša kompanija uradila je antikorozivnu zaštitu novih cevovoda na brani Svračkovo, na reci Rzav. S obzirom da će se cevovodi koristiti za pijaću vodu AKZ smo radili epoksidnim smolama koje su netoksične.

Naše ekipe radile su 15 dana a obavljeni su sledeći radovi:

 • odmašćivanje cevi organskim rastvaračem
 • peskarenje površine grubim abrazivom prema švedskim normama SIS 05 5900
 • nanošenje premaza, na bazi epoksi smola, u tri sloja ukupne
 • ručno čišćenje do stepena čistoće St 2 prema švedskim normama SIS 05 5900
 • premazivanje cementnim mlekom
 • čišćenje varova i okolnog prostora u skladu sa standardom SRPS EN ISO 8501-1
 • nanošenje premaza, na bazi epoksi smola, u dva sloja
 • čišćenje varova i okolnog prostora do stepena čistoće u skladu sa standardom SRPS EN ISO 8501-1
 • nanošenje jednog sloja osnovne antikorozivne boje na bazi alkidnih smola i odabranih antikorozivnih pigmenata
Category
Realizovani projekti