Antikorozivna zaštita – JP Beogradski vodovod i kanalizacija

  • Antikorozivna zaštita – JP BVK 3 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Antikorozivna zaštita – JP BVK 4 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Antikorozivna zaštita – JP BVK 2 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Antikorozivna zaštita – JP BVK - Jadran d.o.o. Beograd

Za investitora, Javno preduzeće „Beogradski vodovod i kanalizacija“ izvodimo radove antikorozivne zaštite na više objekata u Beogradu.

Category
Realizovani projekti