Antikorozivna zaštita – most u naselju Železnik

  • Antikorozivna zaštita - Most u naselju Železnik 4 - Jadran d.o.o. Beograd
Povlačite vertikalni bar na fotografiji ulevo i udesno da vidite razliku pre i posle radova.
Antikorozivna zaštita - Most u naselju Železnik 8- Jadran d.o.o. BeogradAntikorozivna zaštita - Most u naselju Železnik 5 - Jadran d.o.o. Beograd.jpg
Antikorozivna zaštita - Most u naselju Železnik 9- Jadran d.o.o. BeogradAntikorozivna zaštita - Most u naselju Železnik 6 - Jadran d.o.o. Beograd.jpg
Antikorozivna zaštita - Most u naselju Železnik 10 - Jadran d.o.o. BeogradAntikorozivna zaštita - Most u naselju Železnik 7- Jadran d.o.o. Beograd

U okviru ugovora sa Javnim preduzećem „Putevi Beograda“ naše ekipe završile su radove na antikorozivnoj zaštiti mosta u Ulici Stevana Filipovića u beogradskom naselju Železnik. Osim AKZ radova na ovom projektu takođe smo uradili:

· Reparaciju betona

· Hidroizolaciju ispod kolovoza

· Asfaltiranje

Category
Realizovani projekti