Antikorozivna zaštita – TENT B Obrenovac

  • Antikorozivna zaštita – TENT B Obrenovac 5 - Jadran d.o.o.
  • Antikorozivna zaštita – TENT B Obrenovac 4 - Jadran d.o.o.
  • Antikorozivna zaštita – TENT B Obrenovac 3 - Jadran d.o.o.
  • Antikorozivna zaštita – TENT B Obrenovac 2 - Jadran d.o.o.
  • Antikorozivna zaštita – TENT B Obrenovac - Jadran d.o.o.

U okviru kapitalnog remonta kotla B1 u Termoelektrani „Nikola Tesla“ u Obrenovcu naše ekipe u prethodnih šest meseci izvodile su radove na antikorozivnoj zaštiti kotla B1 (noseća konstrukcija, stubovi, grede, kosi spregovi…)

Takođe, u okviru naknadnih nepredviđenih radova, radili smo antikorozivnu zaštitu osam recirkulacionih kanala.

Na ovom projektu svakodnevno je bilo angažovano između 10 i 15 naših kolega farbara, a učestvovali su i naši radnici obučeni za rad na velikim visinama, uz pomoć industrijskog užeta.

Category
Realizovani projekti