Energetska sanacija – Gradska opština Zemun

  • Energetska Sanacija – Fasade na četiri objekta u Beogradu 5 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Energetska Sanacija – Fasade na četiri objekta u Beogradu 3 - Jadran d.o.o.
  • Energetska Sanacija – Fasade na četiri objekta u Beogradu 4 - Jadran d.o.o.
  • Energetska sanacija – Gradska opština Zemun 2 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Energetska sanacija – Gradska opština Zemun - Jadran d.o.o. Beograd

Na zgradi Opštine Zemun, koja je kao kulturno dobro pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika izvodimo radove energetske sanacije.

Na objektu su u toku sledeći radovi:

  • Zamena kompletne fasadne stolarije iz PVC u drvenu stolariju po uzoru na nekadašnji izgled, a sa povećanom energetskom efikasnošću
  • Zamena postojećeg dela fasade ka dvorištu novim sistemom fasade sa termo malterom i završnom energetski štedljivom bojom
  • Zamena limarije na delu objekta sa postavljanjem zaštitnih „ANTI BIRD“ traka
  • Restauracija fasadne ornamentike – venci i šermbrane sa delimičnom izradom novih delova

Ovim radovima biće podignut razred energetske efikasnosti. Radovi na energetskoj sanaciji zgrade Opštine Zemun deo su projekta „Energetska sanacija četiri fasade u Beogradu“ koji finansira gradski Sekretarijat za energetiku.

Inače, u 2019. godini naša kompanija je već radila deo dvorišnog dela fasade. Pogledajte kako je izgledala fasada pre i posle naših radova.

Povlačite vertikalni bar na fotografiji ulevo i udesno da vidite razliku pre i posle radova.
Energetska Sanacija – Fasade na četiri objekta u Beogradu 1 - pre - Jadran d.o.o. BeogradEnergetska Sanacija – Fasade na četiri objekta u Beogradu 1 - posle - Jadran d.o.o. Beograd
Energetska Sanacija – Fasade na četiri objekta u Beogradu 2 - pre - Jadran d.o.o. BeogradEnergetska Sanacija – Fasade na četiri objekta u Beogradu 2 - posle - Jadran d.o.o. Beograd
Energetska Sanacija – Fasade na četiri objekta u Beogradu 3 - pre - Jadran d.o.o. BeogradEnergetska Sanacija – Fasade na četiri objekta u Beogradu 3 - posle - Jadran d.o.o. Beograd
Category
Projekti u toku