Energetska sanacija – Gradski centar za fizičku kulturu

  • Energetska sanacija - Gradski centar za fizičku kulturu 1 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Energetska sanacija - Gradski centar za fizičku kulturu - Jadran d.o.o. Beograd
  • Energetska sanacija - Gradski centar za fizičku kulturu 2 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Energetska sanacija - Gradski centar za fizičku kulturu 3 - Jadran d.o.o. Beograd

Jedan od objekata na kojem ćemo u okviru projekta „Energetska sanacija četiri fasade u Beogradu“ podići stepen energetske efikasnosti jeste Gradski centar za fizičku kulturu, poznatiji kao Stari DIF.

Ova zgrada u Deligradskoj ulici, u centru Beograda zaštićena je kao kulturno dobro, što znači da se pored energetske sanacije moraju ispuniti i zahtevi Zavoda za zaštitu spomenika koji se odnose na delimičnu restauraciju delova objekata.

Naše ekipe izvode sledeće radove na objektu:

  • Zamena kompletne fasadne stolarije novom drvenom stolarijom po uzoru na postojeću, ali sa povećanom energetskom efikasnošću.
  • Zemena kompletne postojeće oronule fasade novim sistemom fasade, a po uzoru na postojeći izgled
  • Restauracija fasadne ornamentike sa delimičnom izradom novih delova
Category
Projekti u toku