Energetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica

 • Energetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica 2 - Jadran d.o.o. Beograd
 • Energetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica - Jadran d.o.o. Beograd
 • Energetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica 4 - Jadran d.o.o. Beograd
 • Energetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica 3 - Jadran d.o.o. Beograd

U okviru projekta „Energetska sanacija četiri fasade u Beogradu“ koji finansira Sekretarijat za energetiku Grada Beograda naše ekipe završile su radove na energetskoj sanaciji fasade Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Sremčici. Ovu osnovnu školu pohađa oko 1.400 đaka, a vrednost radova iznosila je oko 26 miliona dinara.

Naše ekipe izvele su sledeće radove::

 • Rušenje postojeće fasade
 • Postavljanje kamene mineralne vune na fasadne zidove
 • Nanošenje lepka i mrežice na postavljenu kamenu vunu tri sloja
 • Demontaža limenih opšivki, sampleha, vetar lajsni, horizontalnih i vertikalnih olučnih cevi
 • Postavljanje OSB ploča na badže
 • Zamena kamene vune u badžama i postavljanje OSB ploča
 • Oblaganje badža kamenom vunom
 • Postavljanje oluka i vertikalnih olučnih cevi, vetar lajsni i sampleha

Grad Beograd je u prethodnoj godini izdvojio značajna sredstva u menjanje fasade i fasadne stolarije na značajnim objektima u gradu kako bi se smanjilo trošenje energenata, odnosno povećala energetska efikasnost.

Povlačite vertikalni bar na fotografiji ulevo i udesno da vidite razliku pre i posle radova.
Energetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica - Pre 1 - Jadran d.o.o. BeogradEnergetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica - Posle 1 - Jadran d.o.o. Beograd
Energetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica - Pre 2 - Jadran d.o.o. BeogradEnergetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica - Posle 2 - Jadran d.o.o. Beograd
Energetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica - Pre 3 - Jadran d.o.o. BeogradEnergetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica - Posle 3 - Jadran d.o.o. Beograd
Energetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica - Pre 4 - Jadran d.o.o. BeogradEnergetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica - Posle 4 - Jadran d.o.o. Beograd
Category
Realizovani projekti