Energetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica

 • Energetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica 4 - Jadran d.o.o. Beograd
 • Energetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica 2 - Jadran d.o.o. Beograd
 • Energetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica 3 - Jadran d.o.o. Beograd
 • Energetska sanacija – OŠ „Vuk Karadžić“ Sremčica - Jadran d.o.o. Beograd

U okviru projekta „Energetska sanacija četiri fasade u Beogradu“ koji finansira Sekretarijat za energetiku Grada Beograda naše ekipe izvode radove na energetskoj sanaciji fasade Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Sremčici. Ovu osnovnu školu pohađa oko 1.400 đaka, a vrednost radova iznosi 26 miliona dinara.

Trenutno su u toku sledeći radovi:

 • Rušenje postojeće fasade
 • Postavljanje kamene mineralne vune na fasadne zidove d=15cm
 • Nanošenje lepka i mrežice na postavljenu kamenu vunu tri sloja
 • Demontaža limenih opšivki, sampleha, vetar lajsni, horizontalnih i vertikalnih olučnih cevi
 • Postavljanje OSB ploča na badže
 • Zamena kamene vune u badžama i postavljanje OSB ploča
 • Oblaganje badža kamenom vunom d=15
 • Postavljanje oluka i vertikalnih olučnih cevi, vetar lajsni i sampleha
Category
Projekti u toku