Izgradnja – Palata pravde Novi Sad

  • Izgradnja - Palata pravde Novi Sad - Jadran d.o.o. Beograd
  • Izgradnja - Palata pravde Novi Sad 2 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Izgradnja - Palata pravde Novi Sad 3 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Izgradnja - Palata pravde Novi Sad 4 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Izgradnja - Palata pravde Novi Sad 4 - Jadran d.o.o. Beograd

Investitor: Evropska delegacija u Republici Srbiji

Vrednost projekta 1.521.000.000 dinara

Rok: 22 meseca

Category
Projekti u toku