Rekonstrukcija – Česma Mehmed-paše Sokolovića – Kalemegdan

 • Kalemegdan Česma - Jadran Beograd
 • Kalemegdan Česma - Jadran Beograd 3
 • Kalemegdan Česma - Jadran Beograd 2
 • Kalemegdan Česma - Jadran Beograd 4
 • Kalemegdan Česma - Jadran Beograd 5
 • Kalemegdan Česma - Jadran Beograd 6
 • Kalemegdan Česma - Jadran Beograd 7

Na ovom objektu, koji je jedan od malobrojnih na Beogradskoj tvrđavi koji je zadržao izvornu funkciju izveli smo sledeće radove:

 • Otkopovanje severozapadne i severoistočne fasade
 • Restauracija fasada i dogradnja
 • Formiranje dva platoa za posetioce
 • Rekonstrukcija česama, korita i krova
 • Otvaranje novih prolaza između Defterdaroe kapije
Category
Realizovani projekti