Rekonstrukcija – Malo stepenište – Kalemegdan

 • Kalemegdan Stepeniste - Jadran Beograd 2
 • Kalemegdan Stepeniste - Jadran Beograd
 • Kalemegdan Stepeniste - Jadran Beograd 3
 • Kalemegdan Stepeniste - Jadran Beograd 4
 • Kalemegdan Stepeniste - Jadran Beograd 5
 • Kalemegdan Stepeniste - Jadran Beograd 6

Malo stepenište podignuto je 1903. godine i nalazi se na kraju Savskog šetališta Velikog Kalemegdana. Na ovom objektu izveli smo sledeće radove:

 • Demontaža gazišta i drugih elemenata
 • Uklanjanje prethodnih nepotrebnih intervencija
 • Čišćenje i tretiranje gazišta za ponovnu ugradnju
 • Čišćenje svih delova ograde
 • Zamena kamenih blokova kersantitom iz kamenoloma u Ripnju
 • Rekonstrukcija postojeće kanalizacione mreže česme u sklopu stepeništa
Category
Realizovani projekti