Peskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda

 • Peskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda 2 - Jadran d.o.o. Beograd
 • Peskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda - Jadran d.o.o. Beograd
 • Peskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda 3 - Jadran d.o.o. Beograd
 • Peskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda 4 - Jadran d.o.o. Beograd
Povlačite vertikalni bar na fotografiji ulevo i udesno da vidite razliku pre i posle radova.
Peskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda 5 - Jadran d.o.o. BeogradPeskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda 6 - Jadran d.o.o. Beograd
Peskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda 7 - Jadran d.o.o. BeogradPeskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda 8 - Jadran d.o.o. Beograd
Peskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda 9 - Jadran d.o.o. BeogradPeskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda 10 - Jadran d.o.o. Beograd
Peskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda 11 - Jadran d.o.o. BeogradPeskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda 12 - Jadran d.o.o. Beograd

U 2019. godini za investitora JP Putevi Beograda izvodili smo radove na održavanju betonskih površina, antikorozivnoj zaštiti čeličnih površina i zameni dilatacionih spojnica na putnim objektima na nekoliko lokacija u Beogradu.

U Dubrovačkoj ulici na Dorćolu sanirali smo 3.500 m2 betonskih površina podvožnjaka u šta spada:

 • Mehaničko obijanje oštećenih delova
 • Penetrisanje oštećenih površina SN vezom
 • Malterisanje reparaturnim malterom
 • Premazivanje zaštitnim premazom
 • Čišćenje i AKZ armature

Takođe smo obavili i antikorozivnu zaštitu čeličnih površina na 2.000 m2 i to :

 • Peskarenje (abrazivno čišćenje) do stepena čistoće Sa2½
 • Nanošenje akril-vinilnog premaza ukupne debljine od 240 µm

Slične radove (peskarenje armirano betonskih i čeličnih površina i antikorozivna zaštita čeličnih površina) izvodili smo i na podvožnjaku kod Sportskog centra Milan Gale Muškatirović na Dorćolu. Ovaj podvožnjak, kroz koji svakog dana prolazi na hiljade Beograđana očistili smo i od brojnih grafita.

U prvoj polovini jula 2019. godine za JP Putevi Beograda peskirali smo i izveli AKZ radove i na pešačkoj pasareli u Zaplenjskoj ulici na Voždovcu.

Category
Realizovani projekti