Održavanje betonskih površina – Pasarela Autokomanda

  • Peskarenje i antikorozivna zaštita – Autokomanda 2 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Peskarenje i antikorozivna zaštita – Autokomanda 5 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Peskarenje i antikorozivna zaštita – Autokomanda 3 - Jadran d.o.o. Beograd

Kolege iz Sektora antikorizivne zaštite završile su radove na jednom od najprometnijih lokacija u Beogradu, pasareli na Autokomandi.

U prethodnom periodu izveli smo sledeće radove:

  • Peskiranje betonskih površina
  • Mehaničko obijanje i sanacija reparaturnim materijalima
  • Farbanje betonskih površina
  • Zamena dilatacionih spojnica
  • Zamena hidroizolacije
  • Zamena starog sloja asfalta novim
  • Antikorozivna zaštita čeličnih površina
Category
Realizovani projekti