PPZ – TE Nikola Tesla 2 – Ušće

Radovi na antikorozivnoj zaštiti i premazima, protivpožarna zaštita kablova i zaštita premazima betonskih silova.
  • PPZ - TE Nikola Tesla 2 - Ušće
  • PPZ - TE Nikola Tesla 2 - Ušće 2
  • PPZ - TE Nikola Tesla 2 - Ušće 3

Priprema površina za antikorozivnu zaštitu u Termoelektrani Nikola Tesla. Antikorozivna zaštita kanala za recikliranje u turbinskom delu.

Category
Realizovani projekti