Rekonstrukcija – Gerontološki centar Subotica

  • Počinje rekonstrukcija Gerontološkog centra Subotica 4 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Počinje rekonstrukcija Gerontološkog centra Subotica 3 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Počinje rekonstrukcija Gerontološkog centra Subotica - Jadran d.o.o. Beograd
  • Počinje rekonstrukcija Gerontološkog centra Subotica 6 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Počinje rekonstrukcija Gerontološkog centra Subotica 2 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Počinje rekonstrukcija Gerontološkog centra Subotica - Jadran d.o.o. Beograd

Izvodićemo radove na površini od oko 8.000 m2, na svim etažama i sadržajima u okviru objekta Gerontolškog centra Dudova Šuma u Subotici.

Kako bi se zadovoljili uslovi predviđeni planom zaštite od požara koji je izrađen za sve objekte u okviru Gerontološkog centra Subotica, te kako bi se rasteretili postojeći liftovi i stepeništa, predviđena je izgradnja dva nova stepeništa i jednog novog lifta. Uz severozapadnu fasadu naše ekipe izgradiće evakuaciono stepenište koje će u normalnom režimu rada biti zatvoreno i koristiće se samo za slučaj evakuacije. Uz Jugoistočnu fasadu je predviđena izgradnja evakuacionog stepeništa sa liftom koje će se u normalnom režimu rada koristiti za potrebe zaposlenih prilikom dopreme hrane, veša, potrepština, kao i za prevoz preminulih do mrtvačnice.

Pored radova koji su u vezi sa planom zaštite od požara, predviđeno je da se ceo objekat unapredi kako u funkcionalnom i tehnološkkom, tako i u estetskom smislu. Najveće intervencije u građevinskom smislu se odnose na kupatila. Sva kupatilaće se u potpunosti rekonstruisati. Kupatila od prvog do petog sprata će se porušiti i povećati koliko to dozvoljava prostor sobe i hodnika kako bi se olakšalo kretanjekorisnika. Umesto postojećih tuš kada predviđa se postavljanje podnih slivnih rešetkii staklenih pregrada, kako ne bi postojale nikakve barijere koje korisnici treba daprelaze priliko ulaska u prostor za tuširanje. Predviđeno je postavljanje konzolnih toaletnih šolja čija visina treba da bude prilagođena korisnicima. U objektu je planirano postavljanje modernih sistema za nadzor i kontrolu korisnika– poziv sestre i sistem za detekciju pada korisnika, zamena svih električnih instalacija i rasvete, zamena sistema za pripremu sanitarne tople vode, zamena instalacija vodovoda i kanalizacije zamena hidrantske mreže, zamena sistema grejanja i zamena postojećih liftova, što je sve obrađeno u zasebnim delovima ovog projekta.

Category
Projekti u toku