Rekonstrukcija i dogradnja – RJ „Dudova šuma“ Gerontološki centar Subotica

  • Rekonstrukcija i dogradnja – RJ „Dudova šuma“ Gerontološki centar Subotica 2 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Rekonstrukcija i dogradnja – RJ „Dudova šuma“ Gerontološki centar Subotica - Jadran d.o.o. Beograd
  • Počinje rekonstrukcija Gerontološkog centra Subotica 4 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Počinje rekonstrukcija Gerontološkog centra Subotica 3 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Počinje rekonstrukcija Gerontološkog centra Subotica - Jadran d.o.o. Beograd
  • Počinje rekonstrukcija Gerontološkog centra Subotica 6 - Jadran d.o.o. Beograd

Investitor: Kancelarija za javna ulaganja.

Vrednost ugovora 680.634.354,00din bez PDV-a.

Rok: 730 dana.

Category
Projekti u toku