Rekonstrukcija – Opšta bolnica Požarevac

  • Rekonstrukcija – Opšta bolnica Požarevac 6 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Rekonstrukcija – Opšta bolnica Požarevac 5 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Rekonstrukcija – Opšta bolnica Požarevac - Jadran d.o.o. Beograd
  • Rekonstrukcija – Opšta bolnica Požarevac 2 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Rekonstrukcija – Opšta bolnica Požarevac 4 - Jadran d.o.o. Beograd

Investitor: IPA Srbija i Opština Požarevac.

Vrednost projekta: 4,7 miliona evra.

Category
Projekti u toku