Rekonstrukcija – Vazduhoplovna akademija Beograd, objekti za realizaciju praktične nastave

  • Rekonstrukcija - Vazduhoplovna akademija Beograd - Jadran d.o.o. Beograd
  • Rekonstrukcija - Vazduhoplovna akademija Beograd 2 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Rekonstrukcija - Vazduhoplovna akademija Beograd 3 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Rekonstrukcija - Vazduhoplovna akademija Beograd 4 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Rekonstrukcija - Vazduhoplovna akademija Beograd 5 - Jadran d.o.o. Beograd

Investitor: Vazduhoplovna akademija

Vrednost projekta: 156.522.351,45 dinara

Rok: 12 meseci

Category
Projekti u toku