Rekonstrukcija – Žitni kantar

  • Rekonstrukcija – Žitni kantar 3 - Jadran d.o.o.
  • Rekonstrukcija – Žitni kantar 2 - Jadran d.o.o.
  • Rekonstrukcija – Žitni kantar - Jadran d.o.o.

Sa velikim zadovoljstvom u naš portfolio realizovanih projekata koji su pod ambijentalnom zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu dodali smo i rekonstrukciju Žitnog kantara u Zemunu.

Ovaj objekat sagrađen je još pre Prvog svetskog rata i prvobitno je bio magacin u kome se merilo žito. Stari Zemunci su ga još zvali i „vaga“ jer se u njemu nekad merila i prodavala stoka, pre nego što je postao ribarnica. Obnova ove dvanaestougaone građevine započela je još pre četiri godine, ali je zbog izmena tehničke dokumentacije i naknadno otkrivenih oštećenja dolazilo do privremenih obustava radova.

Konačno, 1. decembra prošle godine započeli smo finalnu fazu radova na ukupnoj površini od 2.000 m2. Prethodnih meseci naše ekipe su:

· Zamenile konstrukcije objekta i krova

· Uradile termoizolaciju krova

· Proširile objekat

· Izradile fasadni portal od aluminijumske stolarije

· Zamenile sve instalacije vodovoda i kanalizacije

· Zamenile sve elektroinstalacije

· Izvele keramičarske, gipsarske i molersko-farbarske i fasadne radove

· Uredile plato oko objekta granitnim pločama na površini od oko 600 m2

Category
Realizovani projekti