Revitalizacija fasada – Karađorđeva

  • Karađorđeva - Posle - 17.05.2017.
  • Revitalizacija fasada – Karađorđeva 2
  • Revitalizacija fasada – Karađorđeva 5
  • Revitalizacija fasada – Karađorđeva 6
  • Revitalizacija fasada – Karađorđeva 7
  • Revitalizacija fasada – Karađorđeva
  • Revitalizacija fasada – Karađorđeva 4
Povlačite vertikalni bar na fotografiji ulevo i udesno da vidite razliku pre i posle radova.
Karađorđeva - Pre - 15.10.2016.Karađorđeva - Posle - 17.05.2017.
Karađorđeva - Pre - 15.10.2016. - 2Karađorđeva - Posle - 17.05.2017. - 2
Karađorđeva - Pre - 15.05.2016. - 3Karađorđeva - Posle - 17.05.2017. - 3
Karađorđeva - Pre - 15.05.2016. - 5Karađorđeva - Posle - 17.05.2017. - 5
Category
Realizovani projekti