Revitalizacija fasada Pop Lukina

  • Revitalizacija fasada Pop Lukina - Jadran Beograd
  • Revitalizacija fasada Pop Lukina - Jadran Beograd 3
  • Revitalizacija fasada Pop Lukina - Jadran Beograd 5
  • Revitalizacija fasada Pop Lukina - Jadran Beograd 9
Povlačite vertikalni bar na fotografiji ulevo i udesno da vidite razliku pre i posle radova.
Revitalizacia fasada Pop Lukina Jadran Beograd 2Revitalizacija fasada Pop Lukina - Jadran Beograd 1
Revitalizacija fasada Pop Lukina - Jadran Beograd 3
Revitalizacija fasada Pop Lukina - Jadran Beograd 5
Revitalizacija fasada Pop Lukina - Jadran Beograd 7
Revitalizacija fasada Pop Lukina - Jadran Beograd 10Revitalizacija fasada Pop Lukina - Jadran Beograd 9

Radovi na revizataliziciji fasade dve zgrade u Pop Lukinoj ulici u centru Beograda ukupne kvadrature preko 2.500 kvadrata.

Category
Realizovani projekti