Revitalizacija Fasada – Prote Mateje 52

Revitalizacija fasade i gipsarskih radova na adresi Prote Mateje 25 u Beogradu. Potpuno skidanje oplate fasade i zamena novom. Restauracija gipsanih i betonskih ukrasnih elemenata na objektu.
Povlačite vertikalni bar na fotografiji ulevo i udesno da vidite razliku pre i posle radova.
Category
Realizovani projekti