Revitalizacija – Fasada u gradskom centru Kragujevca

  • Revitalizacija – Fasada u gradskom centru Kragujevca - Jadran d.o.o. Beograd
  • Revitalizacija – Fasada u gradskom centru Kragujevca 4 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Revitalizacija – Fasada u gradskom centru Kragujevca 3 - Jadran d.o.o. Beograd
  • Revitalizacija – Fasada u gradskom centru Kragujevca 2 - Jadran d.o.o. Beograd

Investitor: Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije.

Vrednost projekta: za 22 fasade u gradskom jezgru 100 miliona dinara.

Rok: 120 radnih dana za zgradu „Prosvete“ iz 1911. godine.

Category
Projekti u toku