Adaptacija sportskih terena Zavoda za sport u Beogradu

 • Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak
 • Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak 2
 • Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak 3
 • Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak 4
 • Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak 5
 • Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak.JPG 6
 • Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak 8
 • Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak 9
 • Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak 10

Na ovom gradilištu izveli smo sledeće radove:

 • Pranje terena
 • Prskanje tartana u tri sloja (tereni odbojka i košarka) i izlivanje tartana ( rukometni teren).
 • Zamena betonskih ivičnjaka oko terena sa nivelacijom podloge, nasipanjem šljunka i ugradnjom betona ispod novih ivičnjaka,
 • Skidanje postojeće veštačke trave (teren za mali fudbal) i svih slojeva do dubine ̴20cm
 • Nabavkai ugradnja drobljenog kamena od 0/4mm-0/63mm
 • Postavljanje nove veštačke trave punjenje kvarcnim peskom i gumenim granulatom
 • Zamena žičane ograde na terenu za mali fudbal visine 4m i 5m sa farbanjem stubova
 • Postavljanje stubova i reflektora na na sportske terene sa postavljanjem svih potrebnih instalacija
 • Izrada asfaltne podloge
 • Nabavka i zamena spoljnog mobilijara (klupe, đubrijere, drvene oglasne table)
Category
Realizovani projekti