PPZ – TE Nikola Tesla B – Ušće 2

  • TE Nikola Tesla - protivpožarna zaštita
  • TE Nikola Tesla TENT - protivpožarna zaštita
  • TE Nikola Tesla TENT - protivpožarna zaštita

Priprema površina za antokorozivnu zaštitu. Antikorozivna zaštita metalnih oplata. Protivpožarna zaštita premazom kablova i betonske konstrukcije.