Projektovanje ventilacionih sistema

Projektovanje ventilacionih sistema

Jedini način za osiguravanje kvaliteta vazduha u prostorijama je dobra provetrenost spoljnim vazduhom, prirodnim ili veštačkim odnosno mehaničkim putem. Ukoliko prostor nema prozore ili je tip fasade takav da ne dozvoljava otvaranje prozora obavezna je veštačka ventilacija.

 

Elemeti ventilacinih sistema su:

  • kanali (horizontalni i vertikalni)
  • anemostati (rešetke za usis i izduv vazduha)
  • ventilatori
  • klima komore
  • filteri
  • protivpožarne klapne
Projektovanje ventilacionih sistema icon

Mehanička ventilacija ventilatorima u gornjim delovima zgrade uvlači svež vazduh dok ga u donjim na isti način izduvava i obrnuto. Vazduh koji se izbacuje je zasićen toplotom, mirisima, dimom, vlagom, prašinom, masnoćom, mehaničkim česticama i drugim. Za neke od ovih sistema postoje vazdušni filteri, kojih zavisno od tipa nečistoće ima više tipova. Izmena vazduha se vrši vertikalnim i horizontalnim kanalima koji se postavljaju na projektovanoj visini, i ukoliko je moguće, sakrivaju spuštenim plafonima ili drugim vizuelnim oblogama uz vođenje računa o tome da revizija tih kanala bude dovoljno da se oni mogu nesmetano čistiti i da se maske mogu lako demontirati i vraćati na mesto, posebno ako se radi o masnoćama. Čišćenje se vrši ručno ili mašinski – robotima na daljinsko upravljanje, specijalnim. Za masna isparenja koriste se: filteri haube, elektrostatički filteri, filteri sa aktivnim ugljem, vodeni fileri i drugo.

 

Prema standardu mehaničke filtere i filtere vlage, za klimatizaciju i ventilaciju delimo na klase:

  • G1 – G4 za grubo filtriranje
  • F5 – F9 za fino filtriranje
  • H10 – H14 i U15 – U17 – apsolutni filteri

 

U sisteme za održavanje temperature spadaju: zasebni klima uređaji, centralne jedinice, rashladne vitrine i hladnjače, toplotne pumpe sa sondama za izmenu temperature, ili bez njih, sistemi centralnog ili etažnog grejanja, sa centralnom (automatskom ili manuelnom) kontrolom.

Za razliku od spomenutih sistema za izmenu vazduha obični klima uređaji vrše samo recirkulaciju vazduha i njegov temperaturni i mehanički tretman ukoliko postoje filteri i odvlaživanje.

Projektovanje čistih soba za precizne radove u prostorijama gde zbog procesa proizvodnje ne sme biti prašine (staklare, farbare, stolarske radionice sa puno piljevine, sklapanje precizne elektronike…), vrši se mehanički – filterima. Sav vazduh se usisava, provlači kroz filtere i vraća nazad u prostoriju a filteri se periodično menjaju. Najčistije prostorije su one gde se jakim ventilatorima pravi nadpritisak u odnosu na spoljni pa spoljni vazduh ni pri otvaranju vrata ne ulazi u prostoriju.