Protivpožarna zaštita

Protivpožarna zaštita u visokogradnji

Protivpožarnoj zaštiti i odgovarajućim propisima se pridaje sve veći značaja s obzirom na sve veću vrednost objekata, posebno infrastrukturnih. Ipak, požar je situacija koja nastaje usled različitih faktora i koju je nemoguće sprečiti, ali je moguće odgoditi je i za nju se dobro pripremiti da bi se smanjila i kontrolisala nastala šteta. Kada su objekti visokogradnje u pitanju, podjednako su važni pridržavanje propisima i pravovremena detekcija, odnosno, pravilno projektovanje i postavljanje horizontalnih i vertikalnih protivpožarnih prepreka. Bez obzira koji metod za gašenje požara se koristi: od najdostupnije vode, peska, raznih pena, praha ili inertnih gasova za elektro instalacije, svi imaju dve zajedničke osobine: spuštanje temperature na gorivoj površini i prekid dotoka kiseonika kao neophodne komponente koja potpomaže gorenje.

Firma Jadran d.o.o. se u većoj meri bavi specifičnijim konstrukcijama – dalekovodima i postavljanjem kablova na stubove, pa posebnu pažnju posvećuje ovom segmentu i zaštiti od požara na ovoj vrsti konstrukcija.

Protivpozarna zastita 250x250 - Jadran d.o.o.

Projektovanje i izvođenje kablova otpornih na požar

Zavisno od potreba projekta, za dalekovodne kablove koriste se samonoseći kablovi sa unutrašnjom i spoljnom zaštitom od pregrevanja, istezanja i zapaljenja, i otporni na UV zračenje. Zavisno od naponskog nivoa i razmaka stubova, bitno za projektovanje vrste i tipa kabla su maksimalna rastojanja stubova, udaljenost potencijalno zapaljivih objekata (najčešće stambenih ili industrijskih) i prepreka (teren), dodatna opterećenja u vidu snega i leda, kao i da je trasa na terenu očišćena od okolnog rastinja, koje može biti izvor potencijalnog požara. Veoma bitna stavka u održavanju i sprečavanju mogućnosti zapaljenja kablova i nastanka veće štete je prevencija u vidu obilaženja lokacija – trasa dalekovoda i provera stanja kablova i izolacije i veze sa izolatorima i pravovremena zamena oštećenih. U slučaju većeg rizika postoji mogućnost i nanošenja specijalnih protivpožarnih prevlaka koje usporavaju razaranje kablovske izolacije, što važi i za sve ostale tipove kablova koji se koriste u konstrukcijama.

Protivpožarna zaštita čelika

Pri produženom dejstvu požara i postizanju većih temperatura, u metalnim konstrukcijama se javljaju u početku manje i elastične deformacije, u kasnijoj fazi velike i plastične deformacije, a u končanoj fazi i promena geometrije i gubitak stabilnosti konstrukcije. Bilo da se radi o objektu visokogradnje, niskogradnje, nadzemnim vodovima ili drugom, poslednja faza se ne sme dozvoliti. Da bi se povećala otpornost čelika na dejstvo požara koriste se razni premazi i aditivi (flame retardants) za usporavanje zagrevanja ili se čak oko čelične konstrukcije izliva betonska zaštita. Ovi premazi deluju tako što kada su izloženi plamenu bubre i udaljavaju plamen od čelika čime produžavaju vreme nosivosti konstrukcije. U slučaju dalekovodnih stubova veoma je važno da stubovu budu očišćeni od rastinja koje može nepovoljno uticati i na antikorozivnu zaštitu i na mogućnost javljanja požara.

Kompanija Jadran d.o.o. je u okviru protivpožarne zaštite velikih infrastrukturnih objekata bila angažavona, između ostalih, na sledećim objektima:

  • Elektrana Đerdap I: protivpožarni premazi čelika i kablova
  • Aerodrom Nikola Tesla: protivpožarni premazi čelika i kablova.