Renoviranje fasada i ulaza

Renoviranje fasada i sanacija ulaza

Fasada objekta pripada zajedničkim delovima zgrade i u vlasništvu je svih stanara zgrade. Oni su pravno odgovorni za njeno stanje i uklanjanje nedostataka i oštećenja. Bez obzira o kakvom se oštećenju radi, upravnik zgrade ili kućni savet utvrđuje potrebu za popravkom. Oštećenje može biti takvo da ugrožava živote stanara i prolaznika ili može biti ugrožena i sama konstrukcija (prodor vode u elemente konstrukcije). Ukoliko je specifičan tip fasade u pitanju, oštećenja mogu biti čisto estetske prirode. Bez obzira na datum izgradnje objekta, fasade mogu imati značajnih elementa stila i epohe ili samo ukrase koji više nisu u dobrom stanju.
U najvećem broju slučajeva manja oštećenja ogledaju se u pojavi mikro pukotina i ljuštenju boje što se jednostavno može sanirati. Ukoliko se sanaciji ne pristupi na vreme pukotine se šire, voda prodire u konstrukciju, malter otpada i armatura počinje da rđa. Tada je sanaciju potrebno početi u što kraćem roku uz prethodno detaljno ispitivanje stanja i izradu projekta. Sanacija oštećenog maltera uključuje sredstva za učvršćivanje ili delimičnu ili kompletnu zamenu oštećenog dela. Za beton i oštećenu armaturu koriste se antikorozivni premazi i reparaturni malteri povećane čvrstoće, dok se oštećenja u kamenu i nekim slučajevima klasičnih fasada mogu rešiti i injektiranjem kitova i premaza. Ovim radovima prethodi detaljno čišćenje površine do zdravih slojeva: vodom pod pritiskom, atomizacijom, abrazivima pod visokim i niskim pritiscima, laserima i kombinovanim tehnikama.

Renoviranje fasada i ulaza icon

Zbog dugotrajnog neodržavanja i zaprljanosti, i ulaz zgrade može biti predmet renoviranja. Najčešće se radi o estetskom poduhvatu ali neretko i o zameni dotrajale elektro instalacije i modernizaciji u vidu ugradnje novih elemenata i sistema (protivpožane i/ili fizičko-tehničke zaštite u skladu sa novijim propisima u odnosu na one koji su važili u doba izgradnje objekta), a sve uz prethodno dobijenu saglasnost stanara i dozvolu za radove.

Reference:

  • Enterijer škole ARTIMEDIA, Bulevar Vojvode Mišića 41, Beograd
  • Enterijer Opštine Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 77, Beograd
  • Enterijer biblioteke Branko Miljković, Bulevar kralja Aleksandra 298, Beograd
  • Enterijer kluba Milošev Konak, Topčiderska 1, Beograd
  • Enterijer hola RTS, Beograd