Revitalizacija fasada

Revitalizacija fasada

Revitalizacija se prvenstveno primenjuje na kulturna dobra koja su prestala da se koriste ili im je namena u savremenim uslovima prevaziđena. Otklanjanje uzroka koji dovode do prestanka i promene funkcije, nepovoljne po spomenik kulture, osnovni je uslov revitalizacije. Revitalizacija je nužna kada kulturna dobra treba da se prilagode promenama u načinu života. Isti ili slični problemi, međutim, moraju se rešavati i za ukupni postojeći graditeljski fond, znači i kod objekata koji su zadržali namenu, ali čije korišćenje više nije u skladu sa savremenim životnim potrebama, standardima i normama.

Revitalizacija fasada icon

Osnovni ciljevi revitalizacije uključene u sistem zaštite nepokretnih kulturnih dobara su:

Očuvanje pojedinačnih građevina, prostornih celina i ambijenata iz prošlosti uključivanjem u savremene funkcije radi fi zičke zaštite i stvaranja uslova za aktivnu ulogu u savremenom društvenom, kulturnom i ekonomskom razvoju, i humanizaciji okruženja.

Obezbeđenje potrebnih higijenskih i zdravstvenih uslova za život u spomenicima kulture i prostornim kulturno-istorijskim celinama i ambijentima i njihovo korišćenje u skladu sa savremenim standardima, normama i potrebama stanovništva.

Preuređivanje spomenika kulture za stare i nove namene u granicama i na način kojim bi se obezbedilo očuvanje prirode, karaktera,značaja i spomeničkih vrednosti građevina i prostornih celina.

U osnovnim ciljevima ima i protivurečnih zahteva, pa je zbog toga neophodno dobro poznavanje osnovnih načela zaštite kulturnih dobara, posebno onih koja se odnose na revitalizaciju građevina i ukupne građene sredine.

Primer revitalizacije: Zgrada starog Generalštaba u Beogradu

Povlačite vertikalni bar na fotografiji ulevo i udesno da vidite razliku pre i posle radova.
Revitalizacija - Generalstab - PreRevitalizacija - Generalstab - Posle

Revitalizacija kulturnih dobara obuhvata 4 osnovne faze rada:

Proučavanje građevine ili celine i njenih vrednosti

Stanje građevine ili celine i utvrđivanje autentičnog izgleda

Utvrđivanje prvobitne namene

Analizu mogućnosti korišćenja sa istom ili izmenjenom namenom i analizu savremenih uslova i potreba za korišćenjem građevine, a u odnosu na pretežnu namenu celine u kojoj se nalazi.

Revitalizacija fasada pod zaštitom zavoda za zaštitu spomenika kulture

Projektovanje u poslovima revitalizacije fasada ima mnoge specifičnosti pošto se program utvrđuje prema postojećem objektu koji je kulturno dobro, zbog čega se projektno rešenje mora usklađivati sa karakterom i vrednostima građevine.

Izrada projektne dokumentacije vrši se prema postupku koji je predviđen za izradu investicione tehničke dokumentacije, ali i uslovima koji proizilaze iz Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Sanacija predstavlja izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu, kojima se vrši popravka uređaja, opreme, odnosno zamena konstruktivnih elemenata tako da se ne menja spoljni izgled i ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine.

U okviru sistema Jadran d.o.o. u sektoru građevinsko-zanatskih radova posluje modelarska radionica za rekonstrukciju fasadne plastike. Radionica je do sada učestvovala u nizu uspešno realizovanih projekata pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika. Sastavljena od iskusnog kadra, pod vođstvom vajara i arhitekata, radionica je osposobljena za revitalizaciju i rekonstrukciju najzahtevnijih objekata.

Aktivnosti radionice obuhvataju ceo postupak rekonstrukcije fasadne plastike koji se sastoji od uzimanja otiska, vajarske rekonstrukcije modela, izrade kalupa, livenje i implementaciju finalnih elemenata. Kombinacijom tradicionalnih i savremenih tehnika i materijala, radionica postiže zahtevane rezultate kvalitetne i dugotrajne fasadne plastike. Kompanija Jadran ne uzima spoljne saradnike za revitalizaciju fasada jer je u modelarnici zaposlen visokostručan kadar.

Pravo na izdavanje „Zahteva za izdavanje rešenja o utvrđivanju uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite (konzervatorski uslovi)“, ima lice koje poseduje dokaz o svojini ili pravu korišćenja objekta, pa tako investitor mora sam podneti zahtev „Zavodu za zaštitu spomenika kulture“ koji je u nadležnosti grada, ili za ovu vrstu radova imenovati firmu koja će ove poslove raditi u njegovo ime. Koliko je ovo složen posao, za koji je neophodno da ga obavlja stručno lice, govori i to da je potrebno pribaviti i „Izvod iz plana“ od Sekretarijata za urbanizam grada, kopije katastarskog plana, idejno rešenje (IDR) ili odgovarajuće skice ili prilog koji ilustruje potrebne radove, pravni osnov, tehnički opis i predmer radova.