Skele i građevinska oprema

Jadran d.o.o. u svojoj ponudi poseduje znatan broj privremenih konstrukcija različitih tipova , koje omogućavaju pristup svim delovima građevina, pa čak i onim najnepristupačnijim. Vrste raspoloživih skela koje imamo su savremene skele bilo da su u pitanju lake (fasadne, radne, zaštitne) ili teške skele u koje ubrajamo nosive skele za horizontalne, lučne konstrukcije visokogradnje ili inženjerske konstrukcije, mostove, grede, ploče, sa ortogonalnim i obrtnim vijcima.

Skele koje imamo u ponudi su:

  • Cevasta skela
  • Brzomontažna: Layher Blitz fasadna skela
  • Višenamenska: Layher Allround modulska skela
  • Pokretni tornjevi do 12 metara radne visine

Cevasta skela

Cevasta skela spada u teške skele i u ponudi imamo cevi dužine od 1,20m, 2,0m, 3,0m, 4,0m 5,0m, 6, 0m. Fosne su opsega 1, 2, 3, 4m dužine. Uz koje navodimo i fiksne spojnice –žabice, obrtne spojnice, stopice.

skele - izdavanje- jadran doo

Brzomontažna: Layher Blitz fasadna skela

Laka aluminijumska skela sadrži ramove, ograde ili horizontale – dijagonale ili ukrućenja, patose i patose sa merdevinama dimenzija 3m dužine patosa po polju. Postoji mogućnost korišćenja točkova sa kočnicom za manje površine.

Višenamenska: Layher Allround modulska skela

Za razliku od Brzomontažne Layherove Blitz fasadne skele (ramovske), sastavljena je od vertikala dužine 1,0m, 1,5m, 2,0m, 3,0m i 4,0m. Horizontala ili ograda dijagonale (ukrućenja), stopice i početnih umetaka (šolja), kao i patosnice dimenzije 2,57m. Navodimo da ukoliko postoji potreba, dostupni su i patosi sa prolazom i merdevinama, nosačima patosnica i štelujućim stopicama i zaštitnim nogobranima uz mogućnost korišćenja točkova sa kočnicom za manje površine.

Pokretni tornjevi

Pokretni tornjevido 12 metara radne visine ili (platforma skela) spadaju u lake molerske skele.