Uklanjanje visokog rastinja i šišanje trave

Uklanjanje visokog rastinja i šišanje trave

Posle dužeg niza godina postojanja objekta na lokaciji, ono što je u početku bilo dekorativno rastinje i vegetacija, može postati smetnja sigurnosti i funkcionalnosti objekta pa je i šišanje trave i održavanje oblika žbunja i orezivanje krošnji deo posla kojim se bavimo. U neposrednoj blizini saobraćajnica i drugih objekata a posebno kod održavanja trase dalekovoda, veoma je važno da vegetacija ne ugrožava funkciju objekta.

Uklanjanje visokog rastinja u van gradskim i kompleksnim gradskim prostorima javnog, urbanog karaktera je veoma važna. Bilo da je reč o prostorima nižih etaža, komercijalnog, javnog ili stambenog sadržaja, potreba za održavanjem visokog rastinja i travnatih površina sve je veća.

Uklanjanje visokog rastinja