Peskarenje – Peskiranje

Šta je peskarenje?

Peskarenje ili peskiranje je postupak mehaničke obrade kojom se čestice abrazivnog materijala, (abrazivnog medijuma) pod jakim pritiskom i velikom brzinom nanose na površinu objekta koji se tretira.

Kao sredstvo postizanja pritiska za dobijanje kinetičke energije ili ubrzanja abrazivnog medijuma, u mašinama za peskarenje koriste se komprimovani vazduh ili centrifugalni točkovi.

Postoji nekoliko tipova ovog procesa ili različitih materijala, koji mogu da budu više ili manje abrazivni. Najabrazivniji su metalne čestice i pesak, srednje abrazivni su staklo ili čestice dobijene mlevenjem kore od oraha ili kukuruznih klipova. Najmanje abrazivno je tretiranje površina industrijskom sodom. Takođe postoje i neabrazivni medijumi, kao što su led ili suvi led i upotrebljavaju se za čišćenje površina od čestica preostalih od obrade abrazivnijim materijalima.

Peskarenje - perskiranje

Peskarenje je vrlo efikasan način za čišćenje površina i pripremu za njihovu dalju obradu. Primenjuje u skoro svim industrijskim granama za različite namene. U brodogradilištima, automobilskoj industriji, građevinarstvu i industriji stakla i nezaobilazno je pri održavanju raznih tehnoloških procesa u svim granama proizvodnje (prehrambena, rudarska, hemijska…..).

Peskarenje granulatom

U okviru antikorozivne zaštite i završnih radova u građevinarstvu, kompanija Jadran d.o.o upotrebljava peskarenje granulatom (peskom). Postupak peskarenja je najidealniji postupak pripreme površina pre nanošenja zaštitnih premaza. Različitom granulacijom abraziva, postižu se odlični efekti. Abraziv stvara mikrolizije kojima se uklanjaju korodirani slojevi i gotovo sve površinske nečistoće, boja, i ostale nepoželjne supstance. Ovaj način pripreme metalnih površina nezamenljiv je kod antikorozivne zaštite, s obzirom da svi elementi čelične konstrukcije moraju biti antikorozivno zaštićeni. Prednost primene ovog postupka je kod velikih objekta. U to ubrajamo peskarenje brodova, mostova, hidrocentrale i ostale masivne konstrukcije.

Peskarenje sodom

Kompanija Jadran d.o.o. raspolaže i relativno novom tehnologijom obrade industrijskom sodom. Iako se tehnički, upotrebljava kao abraziv mnogi stručnjaci peskarenje sodom smatraju neabrazivnim. Soda bikarbona je prevashodno mekan i lagan materijal s dobrim osobinama prilikom mešanja sa vodom. Zbog te odlike se soda bikarbona uglavnom koristi u kombinaciji sa vodom. Metod sa sodom iziskuje upotrebu posebno prilagođenim aparatima za peskiranje pod pritiskom. Specijalno granulirana soda bikarbona se pod visokim pritiskom upotrebljava da otkloni nečistoće ili izravna površinu. Zbog toga što se čestice sode raspadaju pri sudaru sa površinom, mnogo je manje abrazivna od granulata. Može se upotrebljavati za obradu hroma, plastike, čak i stakla, ako se pravilno upotrebljava. Pogodna je pri čišćenju osetljivih komponenti, kod kojih je nepoželjno oštećenje osnovnog materijala, kao i pri odstranjivanju ulja i masti iz ventila, raznih pogonskih mehanizama, osovina, ležajeva. Zbog svojih sjajnih karakteristika pogodna je za odstranjivanje grafita sa fasada i betonskih površina, te kao i pri sanaciji objekata i predmeta nakon požara.

Lider za peskarenje u Beogradu i Srbiji

„Jadran“ u svojoj ponudi sadrži peskiranje svih vrsta metalnih površina – peskarenje industrijskih postrojenja, mostova, železničkih prelaza, metalnih odbojnika i ograda pored puta, tankera, industrijskih mašina i dalekovoda.

Nedavno smo pokrenuli i naš pogon za peskiranje u Beogradu. U ovom modernom postrojenju naši peskireri mogu da tretiraju velike predmete od metala kao što su konstrukcije, grede i kontejneri, ali i razne vrste čamaca i ostalih plovila. Takođe, radimo uslužno peskiranje manjih metalnih površina kao što su radijatori, automobilske i kamionske felne i šasije. Pozovite nas i saznajte sve o peskarenju u Beogradu ili drugim mestima u Srbiji.

Peskarenje metala (video) – Železnički prelaz TE Kolubara, Obrenovac